Rivier de Elbe, Duitsland

Europese Commissie: Waterwet blijft!

WWF Nederland
13-DEC-2019 - De waterwet - de zogenaamde Kaderrichtlijn Water – is ‘fit for purpose’. Dit besloot de Europese Commissie na een twee jaar durende evaluatie. Bart Geenen, hoofd zoetwater WWF-NL, noemt het geweldig nieuws! Alle lidstaten committeren zich en koersen hiermee op een goede kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa, uiterlijk in 2027.

#Protectwater: 375.000 Europeanen steunden de waterwet

De Europese Commissie organiseerde vorig jaar een zogenoemde publieksraadpleging, zodat de inwoners van Europa mede konden bepalen of de wet nog voldeed. Meer dan 375.000 mensen riepen toen de Europese Commissie op om Europa’s waterwet te behouden. De #ProtectWater-campagne, geleid door natuurorganisaties zoals WWF, Wetlands International en de European Anglers Association, maakte het voor alle Europeanen makkelijk om hieraan bij te dragen. Ook ruim 5.500 wetenschappers steunden de natuurorganisaties en pleitten voor het ongewijzigd voortbestaan van de wet. Bart Geenen: "Dit resultaat is te danken aan iedereen in Europa die heeft aangegeven gezonde rivieren en andere wateren heel belangrijk te vinden. En vooral een sterke wet te willen die dit allemaal beschermt."

Waterwet cruciale pijler

De boodschap van de Europese Commissie is duidelijk: de Europese waterwet is een cruciale pijler in de milieuwetgeving van de EU en blijft ongewijzigd. De resultaten van de evaluatie benadrukken dat de vertraging bij het bereiken van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water 'grotendeels te wijten is aan onvoldoende financiering, langzame implementatie en onvoldoende integratie van milieudoelstellingen in beleid, en niet aan tekortkomingen in de wetgeving'.

Rivier de Elbe, Duitsland

Inspanningen nu opvoeren

Bart Geenen: “Nu is het tijd om door te pakken. Implementatie van de waterwet is tot nu toe achtergebleven en het is hoog tijd om deze achterstand in te halen.” Op dit moment kan slechts 40 procent van onze wateren in Europa als ‘gezond’ worden bestempeld. De lidstaten leggen nu de laatste hand aan hun plannen om de doelstellingen voor gezond water te bereiken voor 2027. Dit is dé kans om hun inspanningen op het gebied van waterbescherming te verdrievoudigen en te versnellen.

Tekst: Amy Greve, Wereld Natuur Fonds
Foto: Wild Wonders of Europe, Dieter Damschen, WWF