Podiceps cristatus. Fuut

EU Waterwet moet juist béter, niet zwakker

Vogelbescherming Nederland
4-DEC-2018 - Er zijn Europese landen en bedrijven die actief proberen de Europese 'waterwet' te ondermijnen. Terwijl schoon water juist fundamenteel is voor ons allemaal - mensen én natuur. Samen moeten we ervoor zorgen dat dit niet gebeurt. Laat uw stem horen voor gezond en natuurrijk water. De 'Kaderrichtlijn Water' moet juist béter, niet zwakker!

Zwarte ooievaars

Zwarte ooievaars hebben natuurlijk, ondiep water nodig waar ze hun voedsel vinden: kikkers, vis en salamanders. Door drainage (verdroging) en het afdammen van rivieren (wel natter, maar bepaald niet natuurlijk) verloren zwarte ooievaars in grote delen van Europa al leefgebied. Daar waar gebieden goed beschermd worden - met een natuurlijke waterhuishouding - doen zwarte ooievaars het juist heel goed. Deze soort is dan ook een goede indicator voor de kwaliteit van het watersysteem. Het is niet ondenkbaar dat de zwarte ooievaar zich, ergens komende jaren, ook in Nederland zal vestigen. Maar dan moeten we wel heel goed voor onze natte natuurgebieden blijven zorgen, en waar mogelijk de kwaliteit verder verbeteren.

Uit een onderzoek met GPS-zenders blijkt dat zwarte ooievaars binnen twintig kilometer van hun broedplaats toegang tot een rivier met echt schoon water nodig hebben. Ook de Nederlandse rivieren kunnen nog wel wat frisser. Lukt dat, dan zal de zwarte ooievaar waarschijnlijk ook snel hier opduiken.

Zwarte ooievaar

Futen

Futen zijn een bekend gezicht in Nederland. Dat is in veel delen van Europa wel anders! Veel meren in Europa zijn te vies om in te leven. Futen hebben een rijk onderwaterleven nodig: planten, insecten en (met name jonge) vis moeten er allemaal aanwezig zijn. En zulke onderwaterecosystemen zijn erg gevoelig voor chemische vervuiling. Doordat futen veel vis en waterinsecten eten, kan gif zich in hun lichaam ophopen tot het fataal wordt. Verontreiniging met kwik is zo'n probleem. Het wordt, vaak in kleine hoeveelheden, 'gelekt' met industrieel afvalwater en hoopt zich in de loop der jaren op. Kwik is daardoor een sluipmoordenaar en de dader bijna nooit met hard bewijs aan te wijzen.

De Europese 'waterwet' (de Kaderrichtlijn Water) moet het mogelijk maken om misstanden aan te pakken. De wet biedt daartoe allerlei mogelijkheden, maar veel landen gaan er nog laks mee om. Dat moet beter: de wet is goed maar moet in alle landen beter worden uitgevoerd.

Futen

Vogelsoorten onder druk door onvoldoende waterkwaliteit:

 • Fuut
 • Zwarte ooievaar
 • Waterspreeuw
 • IJsvogel
 • Witwangstern
 • Zwarte stern

Nederland is nu eens niet het slechtste jongetje van de klas - hoewel ook in Nederland nog volop ruimte voor verbeteringen is, verdient vooral de situatie in de landen aan de Middellandse Zee de aandacht. Door het verdwijnen van waterrijke natuurgebieden staan populaties van een aantal vogelsoorten ernstig onder druk.  Verlies van natte natuur in het Middellandse Zeegebied bedreigt in de regio momenteel onder andere de volgende vogelsoorten:

 • Witkopeend
 • Marmereend
 • Ralreiger
 • Woudaap
 • Krooneend
 • Witoogeend
 • Rietgors
 • Baardmannetje
 • Purperreiger

Waterwet moet juist béter, niet zwakker. Help ons dat geluid te laten horen!

De Europese wateren hebben uw en onze steun hard nodig. Er zijn veel landen en bedrijven die actief proberen om de regels af te zwakken. Daarom houdt de EU een raadpleging, een publieksconsultatie, om te meten hoe Europeanen tegen de regels aankijken. Vogelbescherming vindt, net als BirdLife International, dat de regels juist heel goed zijn en vooral béter moeten worden uitgevoerd. Wilt u ons helpen om dat geluid te laten horen? Draag bij aan het behoud van de Europese waterwet ('Kaderrichtlijn Water') en laat de EU uw geluid horen via onze website.

Tekst: Lars Soerink, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Martin Mollet, Saxifraga (leadfoto: fuut met jongen); Jelle de Jong; Vogelbescherming Nederland