Oproep aan minister: zwak Kaderrichtlijn Water niet af

De Vlinderstichting, FLORON, Stichting RAVON, Vogelbescherming Nederland, WWF Nederland
4-MRT-2020 - De Kaderrichtlijn Water staat onder druk. Ondanks hoopgevende resultaten staat de wet opnieuw ter discussie en zijn er geruchten dat Nederland het pleidooi om de KRW-wetgeving af te zwakken wil steunen. Op 5 maart zal er in Brussel gedebatteerd worden over de KRW. Daarom de oproep aan minister Van Nieuwenhuizen: ga niet voor aanpassing, maar voor een betere uitvoering van de KRW.

Waterkwaliteit is toegenomen dankzij KRW

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese wetgeving die stelt dat uiterlijk in 2027 de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater, zowel chemisch als ecologisch, op orde moet zijn. Het realiseren van deze doelstelling is voor veel Europese lidstaten, waaronder Nederland, een behoorlijke uitdaging. Veel van onze wateren voldoen nog niet aan de gestelde eisen.

Maar toch zien we, juist dankzij de verplichtingen die de KRW met zich meebrengt, dat onze waterkwaliteit toeneemt. We zien een verbetering van leefgebied van allerlei kwetsbare soorten. Dankzij het schonere rivierwater kunnen we massaal eendagsvliegen zien langs de grote rivieren, zo massaal dat het soms lijkt of het sneeuwt, vandaar de bijnaam zomersneeuw. En zijn we bijvoorbeeld getuige van de terugkeer van de zalm in de Rijn. Algemene soorten uit vervuild water nemen af en soorten die gebonden zijn aan schoon water nemen toe. Dit onderstreept het belang van dergelijke wetgeving.

#Protectwater: 375.000 stemmen voor een sterke waterwet

In 2017 is de Europese Commissie gestart met het evalueren van de KRW om te bepalen of de wet geschikt is voor het verbeteren van de Europese waterkwaliteit. Als onderdeel van deze evaluatie organiseerde de Europese Commissie een zogenaamde publieksraadpleging, zodat inwoners van de EU mede konden bepalen of de huidige wetgeving geschikt was.

Meer dan 375.000 mensen hebben de Europese Commissie opgeroepen om Europa’s waterwet te behouden via de petitie #ProtectWater. Het laat zien hoe belangrijk we het beschermen en herstellen van rivieren, meren en moerassen in Europa vinden. Ruim 5.500 wetenschappers steunen de natuurorganisaties en pleiten voor het behoud van de huidige KRW.

Eind 2019 presenteerde de Europese Commissie haar resultaten omtrent de evaluatie van de wet. Deze resultaten lieten zien dat de wetgeving grotendeels voldoet aan de verwachtingen, maar dat er wellicht stappen gezet moeten worden om te wet te ‘moderniseren’. Dit kan betekenen dat de wet alsnog afgezwakt gaat worden, ondanks alle inspanningen die er gedaan zijn om deze juist te behouden.

Oproep aan minister Van Nieuwenhuizen

Aanstaande donderdag 5 maart wordt er in Brussel gedebatteerd over de toekomst van de KRW. Ook Nederland is hierbij vertegenwoordigd. Om de huidige wetgeving intact te houden en dus het herstel van ons oppervlakte- en grondwater verder te kunnen realiseren en het verlies van biodiversiteit tegen te blijven gaan, roepen wij minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op om zich in te zetten voor het ongewijzigd behouden van de huidige Kaderrichtlijn Water.

Schoon water is in een dichtbevolkte delta als Nederland van groot belang, niet alleen voor natuur en landschap, maar ook voor ons drinkwater en onze voedselproductie.

Tekst: RAVON, Wereld Natuur Fonds, De WaddenverenigingDe VlinderstichtingVogelbescherming NederlandFLORON
Afbeelding: Seppo Leinonen