Vraat muis en vogel EENMALIG GEBRUIK

KNNV Veldgids Diersporen Europa geheel herzien en uitgebreid

Zoogdiervereniging
23-JAN-2020 - Recentelijk is de nieuwe Veldgids Diersporen Europa verschenen: een compleet herziene en uitgebreide uitgave van de Veldgids Diersporen uit 1999. In de nieuwe uitgave worden de sporen van ruim 340 soorten zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën uitgebreid behandeld: loopsporen, wissels, vraatsporen en prooiresten, foerageersporen en voedselvoorraden, uitwerpselen, braakballen en vervellingen.

Omslag van de herziene en uitgebreide editie van Veldgids Diersporen Europa

Met de ruim 700 foto’s en 170 tekeningen is deze sporengids de meest complete voor Europa. Ten opzichte van zijn succesvolle voorganger, die maar liefst zeven oplages kende, zijn er in tekst en beeld de sporen van circa 100 soorten bijgekomen, waarvan de helft in aanvulling op nauw verwante en dus sterk gelijkende soorten. Het areaal dekt grofweg heel Europa, van noord tot zuid en van oost naar west. Zo zijn er onder andere de sporen van wolf, mangoeste en stekelvarken, van auerhoen, bijeneter en enkele spechtensoorten bijgekomen. De gids bevat duidelijke vergelijkende overzichten, onder andere van sporen van grote carnivoren, van braakballen van een groot aantal vogelsoorten en van vervellingen van een aantal Europese reptielensoorten. Ook de sporen van veel kleinere soorten, zoals de berglemming, de steppemuis en de Westelijke blindmol zijn er bijgekomen.

De teksten zijn compacter geworden. In de (verkleinde) figuren van de voetafdrukken staan de voetbreedtes aangegeven, zodat deze in één oogopslag te vergelijken zijn met wat men in het veld aantreft. Gebleven zijn de zoekpagina’s aan het begin van de hoofdstukken, waarmee via trefwoorden snel de juiste pagina te vinden is. Ook de handige indeling, afgestemd op uiterlijk en afmetingen van het gevonden spoor is gehandhaafd, zodat men vlot bij het gezochte spoor komt.

Per hoofdstuk geven de inleidingen bruikbare algemene informatie over de spoortypes en mogelijke variaties die ontstaan door ouderdom of weersinvloeden. Ondanks de uitbreiding met soorten is de gids niet zwaarder en dikker geworden, maar in lijn met de nieuwe format van de KNNV veldgidsenserie. Hij is wel iets breder en bevat 344 pagina’s.

Braakbal van een bosuil

Winteruitwerpselen auerhoen, het donkere exemplaar is een zomeruitwerpsel

De gids in het kort

  • De index met hoofdstukverdeling maakt het gemakkelijk om per soort een bepaald spoortype in het juiste hoofdstuk te vinden. 
  • Standaardwerk voor zowel beginners als gevorderden
  • Handige zoeksleutels en informatie over vindplaatsen
  • Gebaseerd op bijna 40 jaar veldervaring
  • Niet alleen een waardevolle hulp voor natuurliefhebbers, maar ook voor professionals bij het inventariseren van soorten die zich niet gemakkelijk laten zien.

De KNNV Veldgids Diersporen Europa is te koop via de webwinkel van de uitgeverij.

Hoogwatermolshoop
Vraat van relmuis

Tekst en foto’s: Annemarie van Diepenbeek, Zoogdiervereniging (leadfoto: vraat aan eikels: links door muizen, rechts door vogels)