Europese paling

Meer ambitie nodig om paling te redden

Stichting RAVON
23-FEB-2020 - De Europese regelgeving is nog niet effectief genoeg en de implementatie in de EU-lidstaten moet worden verbeterd, zo blijkt uit evaluatie evaluatie van de Europese Aalverordening, die op 18 februari jl. is gepubliceerd. De Good Fish Foundation en RAVON vinden dat er meer ambitie nodig is om de Europese paling te redden.

Doelstelling nog niet behaald

Volgens de Europese Commissie, die de evaluatie liet uitvoeren, blijft de status van de paling kritiek. De visserij is de afgelopen jaren verminderd door onder meer een vangstverbod van drie maanden. Een belangrijke doelstelling om veertig procent van de volwassen paling te laten uittrekken naar zee om zich voort te planten, is daarentegen nog lang niet gehaald. Ook het oplossen van de migratiebarrieres die de paling niet kan passeren, zoals dammen en sluizen, blijft ver achter bij de doelstellingen.

Onvoldoende maatregelen in de lidstaten

De paling komt in heel Europa voor. De lidstaten hebben nationale plannen moeten maken om de paling te laten herstellen, maar de meeste landen hebben onvoldoende maatregelen genomen of deze niet geïmplementeerd. Ook Nederland ligt nog ver achter op de gestelde targets. De grootste bedreigingen voor de paling zijn: migratiebarrières, illegale handel, visserij en stroperij, en verlies aan leefgebied. Het zal nog decennia duren voordat de palingstand zich heeft hersteld, aldus de Europese Commissie.

Campagne

De Aalverordening trad twaalf jaar geleden in werking met als belangrijkste doel: het herstel van de palingstand. De Good Fish Foundation en RAVON voeren met Europese zusterorganisaties campagne voor een effectievere Europese Aalverordening en een betere implementatie in de lidstaten. De organisaties zullen de komende tijd hun activiteiten voor de paling opvoeren om het ambitieniveau in alle lidstaten te verhogen. De campagne wordt financieel mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Tekst: Christine Absil, Good Fish Foundation en Martijn Schiphouwer, RAVON
Foto: Marco Maggesi, Shutterstock