Banner Power to the Paling Prijs

Welke waterbeheerder wint de Palingprijs?

Stichting RAVON
19-MEI-2021 - Op donderdagmiddag 24 juni aanstaande wordt de Power to the Paling Prijs uitgereikt. De waterbeheerders die het hardst hebben gewerkt aan het bereikbaar maken van het leefgebied van de paling maken aanspraak op deze felbegeerde prijs. De uitreiking vindt plaats tijdens een webinar, dat vrij toegankelijk is. Aanmelden kan via de link onderaan dit bericht.

De paling moet vrij kunnen zwemmen

Paling

Blokkades op zwemroutes zijn één van de belangrijkste oorzaken voor de kritieke situatie waarin de paling verkeert. De paling wordt namelijk op zesduizend kilometer hiervandaan geboren in de oceaan en zwemt naar zoete wateren in Europa om op te groeien. Volgroeide palingen zwemmen op hun beurt weer terug naar zee. In Nederland verhinderen vele tienduizenden blokkades zoals stuwen, gemalen en waterkrachtcentrales de toegang tot grote delen van het leefgebied.

Waarom de Palingprijs?

Het integraal bereikbaar maken van leefgebied voor de paling valt in Nederland een beetje buiten de boot. Het Aalbeheerplan dat sinds 2009 van kracht is, richt zich met name op het uitzetten van in het buitenland gevangen jonge aal (paling), het terugdringen van sterfte door visserij en het evalueren van de uittrek van volgroeide aal. Vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) worden wel blokkades aangepakt, maar wordt niet het leefgebied voor de paling integraal ontsloten. In de meeste stromende en stilstaande wateren is paling namelijk niet specifiek opgenomen in de doelstellingen, waardoor dit leefgebied buiten beschouwing blijft. Wij vinden dat het tijd is om de balans op te maken en te kijken hoe bereikbaar Nederland nu echt is voor de paling.

Welke waterbeheerder scoort het best?

Paling

Aan de analyses voor de Power to the Palingprijs heeft RAVON bijna twee jaar gewerkt. Voor het eerst is grootschalig en volledig dekkend gekeken naar de toegankelijkheid van alle Nederlandse wateren voor paling en daarmee ook voor andere vissoorten. Hierin zijn meer dan 70.000 knelpunten meegenomen en is gekeken op welke plaatsen knelpunten zijn opgelost of voorzien van een vispassage. Ook kijken we verder dan alleen de grotere ‘KRW’ wateren, we hebben ook ruim 300.000 kilometer sloot meegenomen. Uit de analyses blijkt hoeveel leefgebied voor paling is ontsloten en waar nog kansen liggen. Hiermee wordt ook duidelijk welke waterbeheerders de meeste knelpunten hebben opgelost en het meeste leefgebied hebben ontsloten. We willen die beheerder(s) graag in het zonnetje zetten, namens de paling.

Programma webinar en aanmelden

De Power to the Palingprijs wordt uitgereikt tijdens een openbaar webinar. Het twee uur durende programma staat garant voor een afwisselende mix van unieke onderwaterbeelden, (internationale) lezingen, een heuse palingquiz en natuurlijk de feestelijke uitreiking van de Power to the Paling Prijs 2021. Uiteraard wordt de uitgebreide analyse achter de Power to the Palingprijs toegelicht. Ook wordt extra aandacht gegeven aan de aal als icoonsoort, aan wereldwijde vismigratie en de noodzaak van het checken en verbeteren van vispassages.

  • Webinar Power to the Paling Prijs
    Datum: 24 juni 2021
    Tijd: 14.00 – 16.15 uur
    Programma: volgt zo snel mogelijk.
  • Klik hier om (gratis) aan te melden.
  • Meer informatie: Ravon.nl/powertothepalingprijs.

Het Power to the Paling Prijs webinar wordt mede mogelijk gemaakt door de World Fish Migration Foundation, GoodFish en de Nationale Postcode Loterij.

Tekst: Martijn Schiphouwer, Mark Groen en Jeroen van Riet, RAVON
Header: Jeroen van Riet, RAVON
Foto's: Jelger Herder, RAVON