Paling

Onderzoek: zeventigduizend knelpunten voor paling in kaart gebracht

Stichting RAVON
28-MEI-2021 - In Nederland verhinderen vele tienduizenden blokkades zoals stuwen, gemalen en waterkrachtcentrales de toegang tot grote delen van het leefgebied van de paling. Voor het eerst is grootschalig en volledig dekkend gekeken naar de toegankelijkheid van alle Nederlandse wateren voor paling en daarmee ook andere vissoorten.

300.000 kilometer sloot

Aan de analyses heeft RAVON bijna twee jaar gewerkt. In het onderzoek zijn meer dan zeventigduizend knelpunten meegenomen en is gekeken op welke plaatsen knelpunten zijn opgelost of voorzien van een vispassage. We kijken verder dan alleen de grotere ‘KRW’ (Kaderrichtlijn Water) wateren; we hebben ook ruim 300.000 kilometer sloot meegenomen. Uit de analyses blijkt hoeveel leefgebied voor paling is ontsloten en waar nog kansen liggen. 

Hoe bereikbaar is Nederland nu echt?

Het integraal bereikbaar maken van leefgebied voor de paling valt in Nederland een beetje buiten de boot. Het Aalbeheerplan dat sinds 2009 van kracht is, richt zich met name op het uitzetten van in het buitenland gevangen jonge aal (paling), het terugdringen van sterfte door visserij en het evalueren van de uittrek van volgroeide aal.
 
PalingVanuit de Kaderrichtlijn Water worden wel blokkades aangepakt, maar wordt niet het leefgebied voor de paling integraal ontsloten. In de meeste stromende en stilstaande wateren is paling namelijk niet specifiek opgenomen in de doelstellingen, waardoor dit leefgebied buiten beschouwing blijft. Wij vinden dat het tijd is om de balans op te maken en te kijken hoe bereikbaar Nederland nu echt is voor de paling.

Presentatie resultaten

De resultaten zullen op 24 juni aanstaande tijdens het Palingprijs webinar (online) worden gepresenteerd. Het meer dan twee uur durende programma staat verder garant voor een afwisselende mix van unieke onderwaterbeelden, lezingen, een heuse palingquiz en natuurlijk de feestelijke uitreiking van de Power to the Paling Prijs 2021 voor de best scorende waterbeheerder.

Uiteraard wordt de uitgebreide analyse achter de Power to the Palingprijs toegelicht. Ook wordt extra aandacht gegeven aan de aal als icoonsoort, aan wereldwijde vismigratie en de noodzaak van het checken en verbeteren van vispassages.

Aanmelden en meer informatie

Het Power to the Paling Prijs webinar wordt mede mogelijk gemaakt door de World Fish Migration FoundationGoodFish en de Nationale Postcode Loterij.

Tekst: Martijn Schiphouwer, Mark Groen en Jeroen van Riet, RAVON
Foto's: Jelger Herder, RAVON