De tropische Amazone

Het belang van natuurbeheer voor het beperken van de uitstervingskans

Naturalis Biodiversity Center
29-FEB-2020 - Onlangs is het eerste onderzoek verschenen dat expliciet het uitstervingsrisico als gevolg van klimaatverandering bekeken heeft. De studie biedt een oplossing waarmee meer dan de helft van de tropische soorten van uitsterven gered wordt: wanneer dertig procent van het land wordt beschermd en klimaatverandering gelimiteerd wordt tot maximaal 2 graden opwarming.

De studie is de eerste die de snelheid waarmee soorten uitsterven geanalyseerd heeft in verhouding tot natuurbehoud en klimaatverandering. Het onderzoek is gebaseerd op het internationale beleid om klimaatverandering te beperken tot minder dan 2°C. Dit doel is opgesteld door de ‘Convention on Biological Diversity’ (CBD) om uitsterving van soorten te voorkomen. Het voorstel vanuit het CBD was dit te behalen door dertig procent van zowel land- als oceaangebied te beschermen. Vreemd genoeg was het gecombineerde effect op het uitstervingsrisico van soorten, door het beperken van klimaatverandering en het vergroten van de omvang van beschermde gebieden, nog niet eerder beoordeeld.

Biodiversiteit voorop

Het onderzoek is het resultaat van drie jaar werk van een internationaal multidisciplinair team, waaronder onderzoeker Niels Raes van Naturalis Biodiversity Center. De studie is uitgevoerd door gegevens van bijna 290 duizend soorten te combineren met uitkomsten van klimaatmodellen en bescherming van landoppervlaktes. De resultaten hiervan werden gepresenteerd op het Davos Biodiversity Forum, hier worden afspraken gemaakt over de doelstellingen in natuurbehoud voor de komende tien jaar. Een periode waarin we de opwarming van de aarde moeten vertragen, onze ecosystemen moeten beschermen en biodiversiteit voorop moeten stellen.

Immense waarde

Ruimtelijke prioriteiten voor landbehoud om het uitstervingsrisico in het Afrotropisch gebied te minimaliseren. Gebieden met het donkerste groen zijn gebieden met de hoogste prioriteit om het uitstervingsrisico te minimaliseren bij 17 % landbehoud. Achtereenvolgens lichtere tinten groen vertegenwoordigen gebieden die het uitstervingsrisico minimaliseren bij 30 % en 50 % landbescherming. Bestaande beschermde gebieden die zijn geregistreerd in de Werelddatabase van beschermde gebieden worden geel weergegeven

Uit de resultaten blijkt dat bij het behoud van dertig procent van het landoppervlak het uitstervingsrisico met de helft te verminderen is voor alle bekende tropische vaatplanten, vogels en zoogdieren. Daarnaast liet de studie zien dat het beperken van het uitsterven van soorten resulteert in gezonde ecosystemen, die voor mensen vele cruciale (ecosysteem)diensten bieden waaronder het onderhouden van belangrijke koolstofvoorraden die verdere klimaatverandering voorkomen. 

De positieve bevindingen komen in een tijd waarin ze hard nodig zijn en laten hoop zien voor het behoud van de natuur en soorten in tropische gebieden. Door verdere temperatuurstijging te limiteren tot 2 graden en dertig procent van tropisch land te behouden, kunnen we al de mate van de uitsterving van soorten halveren. Gebaseerd op de resultaten biedt de studie ook een uitgebreide kaart van de belangrijkste natuurlijke gebieden die moeten worden beschermd om het uitstervingsrisico te verminderen, met de nadruk op de immense waarde van tropische regio's in Latijns-Amerika, Afrika en Zuidoost-Azië.

Haalbare doelstelling

Dankzij de studie is er nu de wetenschap om bruikbare oplossingen voor de huidige crisis te begeleiden. Wanneer er gezamenlijk prioriteit gegeven zal worden aan belangrijke gebieden voor de instandhouding, kunnen er tegelijkertijd hotspots voor biodiversiteit behouden worden en kan de opwarming van de aarde in vertraging gezet worden. Het vereist een zorgvuldige ruimtelijke planning, maar het onderzoek laat zien dat het bereiken van dit doel uiterst haalbaar is en cruciaal voor de toekomst van al het leven op aarde.

Meer informatie

Tekst: Amy van Nobelen, Naturalis Biodiversity Center
Foto: Natuurwijzer
Figuur: afkomstig uit hierboven vermeld artikel