eikenprocessierupsen

Proef injecteren Vertimec in eiken verboden

De Vlinderstichting
16-APR-2020 - Het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, het CTGB, heeft de ontheffing voor het doen van een proef met injecteren van Vertimec in eiken met onmiddellijke ingang ingetrokken. Als De Vlinderstichting zijn we hier erg blij mee, want we hadden grote bezwaren tegen deze bestrijdingsmethode tegen de eikenprocessierups.

Er zijn heel veel dieren afhankelijk van zomereik. Hier een aantal nachtvlinders die eraan zijn gebondenVorige week hebben we namens De Vlinderstichting een bezwaar ingediend tegen de ontheffing die was verleend om het middel Vertimec, met de werkzame stof Abamectine te injecteren in eiken. Dit middel blijft ten minste zes maanden aanwezig in de eik en doodt gedurende die periode alle dieren die van het blad eten of met het stuifmeel in aanmerking komen. Afgezien van het feit dat dit al heel erg is, is er hierdoor ook minder voedsel beschikbaar voor bijvoorbeeld vogels. Wij kunnen gelukkig melden dat de ontheffing die men had gekregen voor een proef hiermee is ingetrokken! Nadat het bezwaarschrift was ingediend, bleek dat er breed verzet was tegen de toepassing van het middel. Er kwamen veel reacties op. In de eerder verleende ontheffing werden zes gemeenten genoemd waar de proef zou plaatsvinden en we hadden aan de colleges van die gemeenten ook een brief met onze bezwaren gestuurd. Het bleek dat er, in ieder geval in vier van de gemeenten, geen medewerking was toegezegd. In sommige gevallen waren de gemeenten, voor zover bekend, niet eens benaderd om deel te nemen. 

De eikenpage is een van de dagvlinders waarvan de rupsen in eiken levenWoensdagmiddag 15 april heeft de organisatie die de ontheffing verleent, het CTGB, besloten om die ontheffing, met onmiddellijke ingang, toch in te trekken. Omdat het middel nu als een gewasbeschermingsmiddel werd gezien werd er breder gekeken naar de effecten op het milieu en andere diersoorten die erdoor zouden worden geschaad. We zijn blij dat de proef nu geen doorgang zal vinden. We weten ook als Vlinderstichting dat de eikenprocessierups problematisch kan zijn, maar de bestrijding ervan mag niet zover gaan dat de hele biodiversiteit in de erg waardevolle zomereik erdoor wordt aangetast. We zijn er voorstander van om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te stimuleren. Daarmee zullen we de soort niet kwijtraken, maar daardoor kan wel het plaagvormig voorkomen worden tegengegaan.

Tekst: Jurriën van Deijk & Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto's: Nely Honig & Kars Veling