Hoe voorkom je schade door de wolf?

BIJ12
26-APR-2020 - Hoe voorkom je dat de wolf schapen of andere landbouwhuisdieren aanvalt of beperk je eventuele schade? In de speciale ‘Faunaschade Preventiekit Wolven’ heeft BIJ12 verschillende preventieve middelen op een rij gezet: van fladderlinten tot speciale afrasteringen met stroomdraad, maar ook kuddewaakhonden.

BIJ12 handelt namens provincies de tegemoetkomingen in faunaschade af. Ook adviseert BIJ12 boeren over het voorkomen en bestrijden van faunaschade. Dit gebeurt door het geven van voorlichting en bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van digitale Faunaschade PreventieKits. Deze kits zijn er voor verschillende diersoorten. Sinds kort is er een aparte kit voor de wolf. De kit beschrijft met welke preventieve maatregelen boeren schade door wolven kunnen voorkomen of beperken.

Het nemen van maatregelen is verplicht om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in faunaschade voor veel diersoorten. Tot 1 januari 2022 wordt bij het verstrekken van tegemoetkomingen in de schade door wolven niet getoetst of deze maatregelen daadwerkelijk zijn genomen. De periode tot 1 januari 2022 wordt gebruikt om dierhouders in algemene zin voor te bereiden op de komst van de wolf. Ook wil men ervaring opdoen met eventuele gebiedsgerichte preventieplannen, zoals dat nu bijvoorbeeld in de provincie Gelderland wordt voorbereid.

Bekijk de Faunaschade PreventieKit wolf.

Tekst: Leontina Burgers
Foto: Sjon Heijenga