Bloemrijke berm

Provincie Overijssel maakt extra stap in ecologisch bermbeheer

Provincie Overijssel
6-MEI-2020 - Dit voorjaar is Overijssel gestart met de pilot Slim bermbeheer. Doel van de pilot is om software te ontwikkelen die de chauffeur op de maaimachine helpt om gefaseerd te maaien. Daarnaast scant Overijssel met behulp van een camera op de maaimachine bermen op zwerfafval en (invasieve) plantensoorten zoals de Japanse duizendknoop. Dit levert schoner maaisel op dat hoogwaardig hergebruikt kan worden.

Ecologisch bermbeheer

Provincie Overijssel maait haar bermen waar mogelijk al decennialang ecologisch. Hier wordt mee bedoeld dat er pas gemaaid wordt nadat planten hun zaden hebben laten vallen. Ook wordt het maaisel afgevoerd, zodat de bodem verschraalt en er meer verschillende planten de kans krijgen om te kiemen. Dit bevordert de verscheidenheid aan planten in de berm.

Gefaseerd bermbeheer

Een plus op het ecologisch bermbeheer is gefaseerd maaien. Hierbij laat je een deel van het bermgras staan voor de volgende maaibeurt. Insecten profiteren ervan als je per maaibeurt circa twintig procent van het gras laat staan. Bij het reguliere maaibeleid wordt alles in één keer weggemaaid. Hiermee is voor insecten plotsklaps al hun voedsel en beschutting verdwenen. Ook nakomelingen die in eitjes of poppen aan stengels zitten, gaan verloren. Door het deels laten staan van het bermgras nemen de overlevings- en voortplantingskansen voor insecten aanzienlijk toe.

Camerabeelden

Door slimme algoritmes los te laten op camerabeelden die vanaf de maaimachine gemaakt worden, kunnen vuil en ongewenste plantensoorten herkend worden. Deze informatie kan toegepast worden in het beheer om bermen schoon te maken en ongewenste soorten terug te dringen.  

Maaibalk in actie

Hergebruik bermgras

Daarnaast wil de provincie stimuleren dat bermgras als grondstof wordt ingezet. Als grondstof voor biogranulaat bijvoorbeeld, dat gebruikt wordt om biobased producten van te maken. Of het gebruik van geperst gras (grassap) als groen alternatief voor strooizout. Ook het maken van papier of het gebruik als bodemverbeteraar voor de agrarische sector zijn opties. Deze mogelijkheden passen binnen het streven naar een circulaire economie in 2050. Overijssel hoopt met de uitkomsten van deze innovatieve pilot de kwaliteit van het maaisel naar een hoger niveau te tillen. Op die manier kan het gras in plaats van een restproduct een waardevol product worden.

Samenwerking

De software wordt ontwikkeld door het Enschedese bedrijf Datacadabra dat gespecialiseerd is in technische ontwikkelingen op het gebied van data en kunstmatige intelligentie. Zij werken samen met het grond-, weg- en waterbouwbedrijf Jelle Bijlsma uit het Friese Gytsjerk. Als de pilot met positief resultaat afgerond wordt aan het einde van dit jaar, start Overijssel met het gefaseerd maaien van een deel van haar provinciale bermen.

Gemeentelijke bermen

Ook wil provincie Overijssel haar gemeenten stimuleren om hun bermen en waterkanten gefaseerd te gaan maaien. Op dit moment is de provincie bezig om te onderzoeken hoe ze gemeenten kan ondersteunen in de overgang van regulier naar gefaseerd maaibeheer. Na afloop van de pilot komt de slimme bermmaai-oplossing als product op de markt onder de naam MowHawk, zodat andere bermbeheerders hier ook profijt van hebben.

Tekst: Laura van Vuurde, provincie Overijssel
Foto’s: EIS Kenniscentrum Insecten in opdracht van provincie Overijssel