VISapp

Wereldwijd unieke app helpt onderzoekers bij visdeterminatie en gegevensverzameling

Naturalis Biodiversity Center
30-MEI-2020 - Twijfels bij de determinatie van vis zijn vrijwel verleden tijd met de VISsenscanner, een wereldwijd unieke app voor het herkennen van vissoorten op foto’s. Voor (vis)onderzoekers, biologen en ecologen is de VISsenscanner een welkom instrument, want juist de determinatie van vis blijkt met het blote oog vaak lastig. Naturalis Biodiversity Center heeft een rol gespeeld bij de ontwikkeling.

Screenshot uit de app

Gebruik maken van lerende software

De ICT-afdeling van Naturalis werkt hard aan het maken en verbeteren van software waarmee geautomatiseerd soorten op beelden kunnen worden herkend. In samenwerking met Waarneming.nl en Cosmonio Imaging BV wordt software op een slimme manier gevoed met veel beeldmateriaal waardoor die software gaandeweg dier- en/of plantsoorten leert herkennen. De uitkomst wordt een soortherkenningsmodel genoemd. Door het model via het internet aan te bieden, kan het overal ter wereld worden bevraagd en gebruikt. 

Op die manier is voor Sportvisserij Nederland een herkenningsmodel voor een app voor visherkenning ontwikkeld van een kwaliteit en omvang die nergens anders ter wereld bestaat. Hoe meer deze app wordt gebruikt, hoe accurater de herkenning wordt.

Onderzoekers kunnen de verzamelde gegevens gebruiken om beter zicht te krijgen op de biodiversiteit in een gebied. Met name de waarnemingen van vissen in Nederland zijn op dit moment nog beperkt, terwijl de vraag hiernaar vanuit de onderzoekswereld juist groeit.

Kunstmatige intelligentie voor het volgen van de biodiversiteit

Kunstmatige intelligentie is een groeiend technologisch gebied. Het aantal technieken neemt toe. De mogelijkheden en toepassingen lijken schier eindeloos te zijn. We zien interessante toepassingsmogelijkheden op het gebied van het monitoren van dieren en planten. Het volgen van de biodiversiteit binnen Nederland, maar ook daarbuiten, is een belangrijke voorwaarde om actief natuur te kunnen behouden en beschermen. 

De app herkent direct en automatisch alle 74 Nederlandse zoetwatervissen. Bij gebruik van een goede foto klopt de uitkomst in minimaal 95 procent van de gevallen, zo blijkt uit tests. De app is een initiatief van Sportvisserij Nederland.

Naturalis Biodiversity Center heeft in het project kennis ingebracht op het gebied van  biodiversiteitsdata en heeft de software geleverd. Naturalis werkt hiervoor nauw samen met Waarneming.nl en Cosmonio Imaging BV. Zij leveren expertise over het doen en gebruik van waarnemingen en kunstmatige intelligentie.

Tekst: Naturalis Biodiversity Center
Foto: Sportvisserij Nederland