Boerenzwaluw

Natuurjournaal 8 juni 2020

Nature Today
8-JUN-2020 - Bloeiende berenklauw en jonge boerenzwaluwen.

Half juni komt de reuzenberenklauw tot bloei. De soort is niet te missen dankzij zijn grote, witte bloemschermen en zijn lengte; de reuzenberenklauw kan in één jaar wel vier meter hoog worden! De van oorsprong Aziatische soort is ooit in Nederland ingevoerd als sierplant, maar zorgt inmiddels voor overlast. De plant woekert en verdringt andere, inheemse planten. Bovendien zorgt contact met het sap van de plant voor een chemische reactie in de huid. Wanneer je een reuzenberenklauw hebt aangeraakt en er zonlicht op de plek komt, kan er een flinke brandwond of blaar ontstaan. Ondanks de overlast blijkt uitroeien lastig, want de reuzenberenklauw zorgt niet alleen voor huidirritatie, maar het zaad kan ook na tien jaar nog steeds uitkomen. Pas op met uitroeien en gooi plantenresten niet bij het GFT-afval

Bloeiende reuzenberenklauw

De jongen van de boerenzwaluw zijn uitgevlogen. Deze bekende zwaluw met zijn rode voorhoofd en kin is iconisch op het platteland, waar met name koeien-, varkens- en paardenstallen populair zijn als broedplaats. De boerenzwaluw maakt zijn nestjes van klei en leem hoog in de stallen. De jonge zwaluwen moeten zich de komende tijd voorbereiden op hun eerste lange vlucht, want de boerenzwaluw overwintert in Afrika. De soort heeft een opvallend groot overwinteringsgebied: uit onderzoek is gebleken dat zwaluwen uit dezelfde Nederlandse schuur op meer dan duizend kilometer van elkaar overwinterden!

Ontdek de natuur in jouw omgeving op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play

Tekst: Marjolein Mooij, Nature Today Go
Foto's: Piet Munsterman, Saxifraga (leadfoto: jonge boerenzwaluw wordt gevoerd); Jan van der Straaten, Saxifraga