Vrijwilligers gezocht voor verzamelen en determineren van russula's

Nederlandse Mycologische Vereniging
10-JUN-2020 - Voor de totstandkoming van een determinatiewerk over russula's worden vrijwilligers gezocht om mee te helpen bij het verzamelen van russula's, de collecties te beschrijven en te determineren.

Russula's vormen binnen de paddenstoelen een makkelijk te herkennen groep van vaak mooi gekleurde stevige paddenstoelen met een milde of zeer scherpe smaak en witte tot gelige plaatjes. In Nederland ontbreekt een goed determinatiewerk voor deze groep.

Flora Agaricina Neerlandica

Op initiatief van het Rijksherbarium (nu Naturalis Biodiversity Center) is in 1980 begonnen met een ambitieus floraproject: de Flora Agaricina Neerlandica (FAN). Deze flora is een determinatiewerk gebaseerd op een taxonomische revisie met uitgebreide gestandariseerde beschrijvingen van groepen paddenstoelen. Van de FAN zijn inmiddels zeven delen voltooid. Het laatste deel, dat afgelopen jaar is verschenen, behandelt de melkzwammen en boleten. Momenteel lopen er twee projecten voor delen die respectievelijk de russula's en de gordijnzwammen zullen behandelen.

Collecties russula's verzamelen

In het kader van de FAN wordt nu met vrijwilligers gewerkt aan het verzamelen van collecties russula's in Nederland en Vlaanderen. Dat verzamelen bestaat, naast het zoeken, uit het beschrijven door middel van het invullen van een collectieformulier, het fotograferen, het laten sporuleren en het drogen van het materiaal. Om russula's vervolgens op naam te brengen is werk met een microscoop noodzakelijk. Van alle collecties wordt een monster genomen om daarvan het DNA te analyseren. Deze gegevens, inclusief het gedroogde materiaal, vormen de basis van het nieuw uit te brengen deel van de FAN.

Wilgenrussula

Vrijwilligers gezocht

Wil je meedoen aan dit project of wil je meer informatie, neem dan contact op met Gerrit Jansen.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Stand van zaken van het russula-project (Bron: FAN Russula)

Tekst: Gerrit Jansen, Nederlandse Mycologische Vereniging
Foto's: Gerrit Jansen (leadfoto: Scherpe kamrussula); Marjon van der Vegte
Film: FAN Russula