donker pimpernelblauwtje - primair

Harde klap voor donker pimpernelblauwtje

De Vlinderstichting
18-JUL-2020 - Een berm langs een provinciale weg in het Limburgse dorp Posterholt is dinsdag per ongeluk gemaaid in opdracht van het Waterschap Limburg. Daardoor is het laatste leefgebied in Nederland van het donker pimpernelblauwtje, een bedreigde vlindersoort, ernstig aangetast. De Vlinderstichting heeft aangifte gedaan bij de provincie.

De enige populatie van donker pimpernelblauwtje in Nederland bevindt zich in een wegberm"Het is een zwarte dag voor het donker pimpernelblauwtje", zegt Irma Wynhoff, al twintig jaar bij De Vlinderstichting de drijvende kracht achter het onderzoek naar de bedreigde vlinder. "We raken wellicht een van de meest zeldzame vlinders in Nederland kwijt. Samen met vlinderaars, ecologen van de provincie Limburg en de gemeente Roerdalen, het Limburgs Landschap, boeren uit de omgeving, maar ook het waterschap hebben we de eerste succesvolle stappen gezet om de kernpopulatie te beschermen en het leefgebied uit te breiden, en dan gebeurt er dit." De vlinder wordt beschermd, maar ook de leefomgeving van het insect. Het Limburgse Roerdal is een van de Natura 2000-gebieden en de berm aan de Brunsummerweg in Posterholt was de enige plek in Nederland waar nog een populatie van het donker pimpernelblauwtje zat. “Het is een kieskeurig beestje", zegt Wynhoff. "Het is een typische boerenlandvlinder die houdt van bloemrijke hooilanden. De wegberm was geschikt omdat er een flinke dichtheid was van de grote pimpernel, samen met de aanwezigheid van nesten van de gewone steekmier."

De situatie op 7 juli (links) en dezelfde locatie een week later

Donker pimpernelblauwtje: gebonden aan grote pimpernel en de gewone steekmierHet donker pimpernelblauwtje heeft een heel bijzondere levenswijze. De vrouwtjes leggen eitjes op de bloemknop van de pimpernel waar de rups enige tijd verblijft. Daarna verlaat die de plant en gaat naar de grond, waar hij hoopt gevonden en geadopteerd te worden door de werksters van de steekmier. Die nemen de rups mee naar het nest waar hij de winter als pop overleeft en eind juni als vlinder de grond uitkomt. Er is nog een klein stukje ongemaaide berm over, en De Vlinderstichting gaat alles op alles zetten om de vlinder in Nederland te houden. "We hopen bij elk vlindertje dat de grond uitkomt dat die als de laatste der Mohikanen de kans pakt om eitjes af te zetten op de laatste pimpernellen die er nog staan. En dat we dan een flinke rupsenopbrengst hebben. We gaan het donker pimpernelblauwtje echt niet opgeven." Inmiddels zijn, door medewerkers van het Limburgs Landschap, pimpernellen uit de nieuw ontwikkelde gebieden in de buurt gehaald en deze worden in de berm geplant. “We hopen dat de vrouwtjes niet de berm verlaten maar hun eitjes afzetten op die ‘nieuwe’ pimpernellen.” Het waterschap heeft ook aangegeven om alles in het werk te willen stellen om de schade te beperken. "We erkennen een fout gemaakt te hebben en dit had absoluut niet mogen gebeuren."

Tekst: Nu.nl, Irma Wynhoff & Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Rina Huisman & Kars Veling