Afgraven van watercrassula

Webinar: omgaan met exoten in bagger, maaisel en grond

Stichting Bargerveen
13-OKT-2023 - Of je nu een berm maait, een sloot baggert, een dijk versterkt of een stuw plaatst; de kans dat je bij het uitvoeren invasieve exoten tegenkomt en verspreidt is groot. Daarom is er een onlangs een Praktisch handelingskader geschreven. Op 24 oktober 2023 wordt dit kader toegelicht in een gratis webinar. Praktijkervaring van de deelnemers wordt gebruikt om het handelingskader verder te optimaliseren

Via reguliere werkzaamheden als maaien, baggeren en grondverzet worden veel exoten onbedoeld verspreid. Om dat te voorkomen is er onlangs het Praktisch handelingskader transport en verwerking van invasieve exoten ontwikkeld, een stappenplan met richtlijnen en werkmethodes voor de praktijk. Het handelingskader geeft aan welke maatregelen een beheerder kan, of zelfs moet nemen, om het risico op verspreiding van invasieve exoten te verminderen bij het transporteren en verwerken van grond, maaisel en bagger.

In een gratis webinar op 24 oktober 2023 wordt het handelingskader toegelicht. Met de input vanuit de deelnemers, zoals praktijkvoorbeelden en -ervaring, wordt het kader verder geoptimaliseerd.

Stappenplan 

Afgraven Japanse duizendknoopHet kader helpt via drie deelsleutels bij het stapsgewijs plannen van werkzaamheden. De eerste deelsleutel gaat over het uitvoeren van een voorscan. Zijn er invasieve exoten aanwezig in het gebied waar je aan de slag gaat? En hoe is dat in het gebied waar je materiaal naar toe brengt? De tweede deelsleutel gaat over het transport van het vrijgekomen materiaal. Een maatregel kan zijn om bij transport gebruik te maken van afgesloten containers of afgedekte vrachtwagens. De derde deelsleutel gaat ten slotte in op een veilige verwerking van vrijgekomen materialen met exoten, bijvoorbeeld door het materiaal te composteren of te verbranden op een speciale locatie.

Leren in de praktijk

Het kader is een groeidocument. Er komen nog altijd nieuwe soorten invasieve exoten bij en uit de praktijk – vaak ondersteund door onderzoek – wordt duidelijk wat de meest effectieve aanpak en werkwijze zijn. Het praktische handelingskader vormt zodoende een eerste versie, die aan de hand van resultaten uit casussen, ervaringen en vervolgonderzoek verder aangescherpt kan worden. We ontvangen dan ook graag uw ervaringen met het gebruik van het handelingskader in de praktijk. Zo kunnen we het kader de komende jaren optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken.

Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeftHet handelingskader is ontwikkeld door Stichting Bargerveen, Natuurinclusief en Soontiëns Ecology in opdracht van de hoogheemraadschappen Delfland, Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard. De basis voor dit handelingskader werd gelegd tijdens een aantal expertsessies met diverse belanghebbende partijen waaronder het ministerie van LNV, uitvoerders van werkzaamheden en waterschappen.

Deelnemen webinar

Op 24 oktober vindt er een online Webinar plaatst vanuit CoP Beheer & Onderhoud. Hier wordt meer verteld over het hoe en waarom van het handelingskader en deze is door iedereen gratis bij te wonen door aanmelding via deze link 

Tekst: Janneke van der Loop & Marijn Nijssen, Stichting Bargerveen
Foto's: Janneke van der Loop (leadfoto: afgraven watercrassula); Pim Lemmers, Natuurbalans-Limes Divergens