Uitbreiding mijn bedreigt kwetsbare dieren en mensen in het Noordpoolgebied

WWF Nederland
30-JUL-2020 - De Mary River ijzerertsmijn in Canada opende in 2014. Momenteel wordt er zo’n zes miljoen ton erts gewonnen en vervoerd, waarvan een groot deel naar de haven van Rotterdam. Het bedrijf achter de mijn wil de productie de komende jaren opschalen naar twaalf miljoen ton erts per jaar. Dit vormt een groot gevaar voor de natuur, dieren en mensen in dit deel van het Noordpoolgebied.

Voor de opschaling van zes naar twaalf miljoen ton erts per jaar is een flinke uitbreiding van de mijn en de bijbehorende logistiek nodig. Om de productiecapaciteit te verdubbelen, moet een 110 kilometer lange spoorweg worden aangelegd voor vervoer naar de haven. Voor verder vervoer per schip moeten de haven van Eclips Sound en de doorgang tussen Canada en Groenland ijsvrij gehouden worden voor de scheepvaart.

De uitbreiding van deze mijn vormt een groot gevaar voor de natuur, dieren en mensen in dit deel van het Noordpoolgebied. Het ijsvrij houden van de vaarroute zorgt voor veel onderwatergeluid, iets waar in het bijzonder narwallen heel gevoelig voor zijn. Ongeveer tien procent van alle narwallen ter wereld leeft in het gebied. Ze duiken duizend tot tweeduizend meter diep op zoek naar voedsel. Hiervoor zijn ze afhankelijk van sonar. Door onderwatergeluid raken de dieren gedesoriënteerd. Dit bemoeilijkt de zoektocht naar voedsel, het vinden van een partner en het navigeren naar open water. De vaarroute naar Baffin Bay loopt dwars door het overwintergebied van deze bijzondere en kwetsbare dieren.

“IJsafhankelijke diersoorten als narwalvissen staan al onder druk door het verdwijnen van zee-ijs als gevolg van klimaatverandering. Nog meer druk op het fragiele ecosysteem van de Noordpool door bijvoorbeeld deze mijnbouw is iets dat we niet moeten willen”, aldus Noordpoolexpert Gert Polet van WWF-NL.

Botsingen en milieurampen

NarwalNiet alleen narwallen lopen gevaar, ook voor robben, walrussen en de Groenlandse walvis, een walvissoort die enkel in het Noordpoolgebied voorkomt en na ruim honderd jaar juist weer terugkeerde naar de baai, vormt de uitbreiding van de mijn een gevaar. Met een hogere productie en dus meer vervoer, stijgt de kans op botsingen tussen schepen en walvissen en milieurampen als olielekkages. De verwachte verstoring van zeezoogdieren zal ook negatieve gevolgen hebben voor Inuit-gemeenschappen in het gebied, die nog in belangrijke mate afhankelijk zijn van jacht en visserij. Ook Groenland heeft zorgen geuit over de geplande uitbreiding. Door COVID-19 is de definitieve beslissing uitgesteld.

Tekst: WWF-Nederland
Foto: Paul Nicklen, National Geographic Stock, WWF-Canada