Grote gele kwikstaart

Grootstedelijk broedgeval van grote gele kwikstaart in Rotterdam

Bureau Stadsnatuur, Sovon Vogelonderzoek Nederland
8-AUG-2020 - Het gebeurt niet vaak dat een vogelsoort zich meldt als nieuwe broedvogel in een grote stad als Rotterdam. Met een veelheid aan razendsnelle ontwikkelingen, waaronder verdichting en nieuwbouw, lijkt het omgekeerde eerder voor de hand te liggen. Niettemin ontdekten ecologen van Bureau Stadsnatuur een nest van grote gele kwikstaarten in het centrum van de Havenstad.

Nest in sluismuur

Na enkele waarnemingen van grote gele kwikstaarten in maart, april en begin mei in de binnenstad van Rotterdam, werd in mei 2020 een gerichte zoekactie opgezet om een nest te vinden. Dat werd gevonden in een muur van de Parksluis bij één van Rotterdams’ drukste verkeersknooppunten in het centrum van de stad. Ondanks druk weg- en vaarverkeer op enkele meters van het nest vlogen twee jongen succesvol uit. De oudervogels voerden voornamelijk met vliegen, muggen en andere gevleugelde insecten, die veelal werden gevangen in Het Park aan de voet van de Euromast.

Het nest in de sluismuur

Wintergast

De grote gele kwikstaart is een graag geziene wintergast in veel grote steden. De metalige roep klinkt geregeld van platte kiezeldaken waar de soort ongetwijfeld profiteert van de zachtere winteromstandigheden in de bebouwde kom. In het voorjaar trekken de kwikstaarten door Nederland weer naar hun zomergronden, voornamelijk in Scandinavië. In de zomermaanden zijn waarnemingen in West-Nederland zeldzaam.

Ontwikkelingen

Grote gele kwikstaart in RotterdamDe grote gele kwikstaart is een soort die vooral gevonden wordt langs beken en riviergeulen. Als broedvogel vinden we hem met name in het oosten en zuidoosten van Nederland, hoofdzakelijk Twente en Limburg. Al lijkt in Noord-Brabant sprake te zijn van een opmars. Hier wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van bruggen en sluizen. In Zuid-Holland werd de grote gele kwikstaart al eerder als broedvogel waargenomen in het Westland (2x) en in de Krimpenerwaard. Eerder zijn ook sporadische broedgevallen in Noord-Holland, Utrecht en Groningen vastgesteld.

Meer informatie

Tekst: André De Baerdemaeker, Bureau Stadsnatuur
Foto’s: Garry Bakker, Bureau Stadsnatuur