Bijenkast bij bloemrijke akkerrand Hoeksche Waard

Gifspuit in de ban in Zuid-Hollandse natuur

Provincie Zuid-Holland
19-AUG-2020 - Beheerders van Zuid-Hollandse natuurgebieden mogen geen chemische gewasbeschermingsmiddelen meer gebruiken. Dat is vastgelegd in het Natuurbeheerplan 2021 dat door Gedeputeerde Staten is vastgesteld.

De eis geldt voor alle natuurgebieden die met subsidie van de provincie worden beheerd. Voor de meeste natuurgebieden ontvangen de beheerders subsidie. Het verbod op chemische gewasbeschermingsmiddelen geldt ook voor gebieden waar aan agrarisch natuurbeheer wordt gedaan.

Het provinciebestuur roept ook particuliere grondeigenaren op om insecticiden, schimmelbestrijders en middelen tegen onkruid te mijden. Gedeputeerde Berend Potjer (Natuur): “Een gezonde natuur is de basis voor een gezonde leefomgeving. We weten dat chemische middelen verstorend werken en heel lang in de natuur kunnen achterblijven. Gelukkig zijn er andere mogelijkheden om de natuur goed te beheren. Daarom kiezen we ervoor om bij het beheer van onze natuurgebieden geen chemische middelen meer toe te staan.”

Parnassia in duinvallei

Natuurbeheerplan

Het natuurbeheerplan is de leidraad voor alle beheerders van natuurgebieden in Zuid-Holland. Het wordt jaarlijks vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Voorafgaand daaraan krijgen belanghebbenden de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. In het natuurbeheerplan staan de doelen op het gebied van natuur, landschap en agrarisch natuurbeheer beschreven en de manier waarop die doelen behaald kunnen worden. Zuid-Holland maakt in 2021 werk van de verdere realisatie van het Natuur Netwerk, het tegengaan van negatieve effecten van stikstofneerslag en het verbeteren van de waterkwaliteit. Ook vindt de provincie het belangrijk dat natuurgebieden zoveel mogelijk gratis en vrij toegankelijk zijn voor iedereen.

Bloemrijk grasland Nieuwkoopse Plassen

Meer informatie

Tekst en foto's: provincie Zuid-Holland (leadfoto: bijenkast bij bloemrijke akkerrand Hoeksche Waard)