Longspine squirrelfish

Samen kunnen we ons weerbaarder maken tegen de effecten van klimaatverandering

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)
26-AUG-2020 - Aan de hand van internationaal aanvaarde klimaatveranderingsvoorspellingen en (onderzoeks)rapporten heeft DCNA de effecten voor het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden voor zowel boven als onder water samengevat. De noodzaak voor onmiddellijke actie om veerkracht op te bouwen tegen de effecten van klimaatverandering wordt benadrukt.

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) heeft een speciale editie van hun gratis digitale nieuwsbrief BioNews uitgebracht, waarin de uitdagingen worden belicht waarmee het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden wordt geconfronteerd in de strijd tegen klimaatverandering. Aan de hand van internationaal aanvaarde klimaatveranderingsvoorspellingen en (onderzoeks)rapporten zijn effecten zowel boven als onder water samengevat voor alle zes eilanden, waarbij de noodzaak wordt benadrukt voor onmiddellijke actie om veerkracht op te bouwen tegen de effecten van klimaatverandering. Verlies van natuur heeft verstrekkende negatieve gevolgen voor de lokale bevolking, aangezien de natuur een van de belangrijkste inkomstenbronnen is en bescherming biedt tegen extreme weersomstandigheden.

Impact van klimaatverandering

Het versterkte broeikaseffect op aarde wordt vooral veroorzaakt door hoge concentraties van de stoffen koolstofdioxide en methaan. Experts voorspellen dat de opwarming van de aarde catastrofale gevolgen zal hebben als er niet wordt ingegrepen. Voor kleine eilandstaten, vooral die in het Caribisch gebied, is dit van groot belang. Met zelfs kleine temperatuurstijgingen zijn er drastische veranderingen voelbaar in deze regio. Schaarste aan zoet water en toenemende droogte en stormen zijn enkele van de meest urgente problemen in het Caribisch gebied.

Tropische storm Omar (2008)

Klimaatbestendig

In het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden hebben we geen invloed op de opwarming van de aarde, maar we kunnen wel onze weerbaarheid en veerkracht vergroten tegen de gevolgen van klimaatverandering. We kunnen onze lokale stressfactoren verminderen, zodat onze ecosystemen beter bestand zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering. Klimaatbestendigheid (oftewel 'climate proofing') is het concept dat door middel van financiële investeringen en actie veranderingen kunnen worden aangebracht om onze omgeving beter bestand te maken tegen klimaatverandering. Als ze op de juiste manier worden uitgevoerd, zullen deze veranderingen niet alleen deze eilanden veerkrachtiger maken, maar ook de kwaliteit van leven verhogen voor zowel bewoners als bezoekers, waardoor de economische en sociale voordelen voor de eilanden zullen toenemen.

Belangrijke beleidsoverwegingen

De meest effectieve manier voor regeringen om verliezen als gevolg van klimaatverandering in Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden te beperken, is door meer inspanningen te leveren op het gebied van ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen (bijvoorbeeld: beperkingen van kustontwikkeling en toename van herbebossing) en op het behoud van natuurgebieden op land en zee. Andere urgente maatregelen zijn onder meer het terugdringen van overbegrazing door vrij grazende dieren en het aanleggen van een riolering, verbeteren van de afvalwaterbehandeling en afvalbeheer.

De ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben onlangs een Beleidsplan Natuur en Milieu voor Caribisch Nederland (2020-2030) gepubliceerd. In dit rapport wordt specifiek gewezen op de noodzaak om veerkracht te vergroten tegen de gevolgen van klimaatverandering. Momenteel werken de BES-eilanden aan eilandspecifieke uitvoeringsagenda's.

Longspine squirrelfish

Hoe jij kan helpen

Er zijn veel dagelijkse veranderingen die we kunnen aanbrengen die helpen voor een ​​gezondere en veerkrachtigere omgeving. Zoals: het minimaliseren van uw ecologische voetafdruk (doe bijvoorbeeld het licht uit voordat u het huis verlaat), minimaliseer afval, minimaliseer fysieke interacties met de natuur, tuinieren, kies duurzame vis- en vismethoden, gebruik koraalvriendelijke zonnebrandcrème (zonder oxybenzone) of draag beschermende kleding en help bij acties zoals strandopruimingen, herbebossing en koraalherstelprojecten.

Elk Caribisch eiland biedt unieke mogelijkheden om te helpen, dus neem contact op met de lokale natuurbeschermingsorganisaties om te zien welke mogelijkheden er bij u in de buurt zijn. Respecteer de natuur en bekijk de lokale natuurbeschermingsregels en -voorschriften en vergeet niet uw 'nature fee' te betalen. Samen kunnen we helpen bij het vergroten van veerkracht van onze natuurlijke hulpbronnen om de effecten van klimaatverandering te minimaliseren.

Ontvang natuurnieuws

Blijf op de hoogte van de onderzoeksprojecten op de Nederlands-Caribische eilanden via de Dutch Caribbean Nature Alliance’s (DCNA) digitale nieuwsbrief BioNews. Meld je gratis online aan.

Meer informatie

Dutch Caribbean Nature Alliance- BioNews  special 2020- Climate change Effects & Recommendations

Tekst: Dutch Caribbean Nature Alliance
Foto's: Hans Leijnse; Dolfi Debrot