Echte-kamille natuurjournaal

Oproep aan Tweede Kamer: investeer juist nu in de natuur

Vogelbescherming Nederland
15-SEP-2020 - Vogelbescherming roept de Tweede Kamer op om krachtig te pleiten voor natuurherstel in de debatten over de begrotingsbehandeling. Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat twee op de vier Nederlanders vindt dat natuur onderdeel moet zijn van de herstelplannen na de coronocrisis. Een uitkomst die de politiek niet naast zich neer mag leggen, vindt Vogelbescherming Nederland.

Afgelopen juli voerde Motivaction een onderzoek uit onder de Nederlandse bevolking in opdracht van Vogelbescherming Nederland. Vogelbescherming hoopte zo inzicht te krijgen in het belang van natuur voor Nederlanders. De resultaten laten zien dat Nederlanders veel behoefte hebben aan toegankelijke natuur in de buurt. 

Scholeksters

Ruimte voor natuur bij de grote transities 

Uit het onderzoek blijkt ook dat veel mensen vinden dat natuur ontzien moet worden bij huidige, ingrijpende maatschappelijke veranderingen, zoals de energietransitie en uitbreiding van steden. Zo vindt bijna drie op de vier Nederlanders (72%) dat daken en industrieterreinen betere plekken zijn voor zonnepanelen dan natuurgebieden, 51% vindt daarnaast dat landbouwgebieden geschikter zijn voor het plaatsen van zonnepanelen dan natuurgebieden. 63% vindt dat kwetsbare natuur ontzien moet worden bij bouwprogramma's voor woningnood. 

Grutto

Aandacht voor natuur tijdens Prinsjesdag

Prinsjesdag is niet alleen de aftrap van het nieuwe politieke jaar, maar wordt ook gezien als de start van de campagnetijd in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Dit is dan ook het moment om gehoor te geven aan de wensen van Nederlanders ten aanzien van natuur. Bovendien draagt investeren in natuur sterk bij aan het oplossen van andere grote vragen waar Nederland voor staat op het gebied van natuur, klimaat, waterveiligheid, volksgezondheid en een duurzame economie.

Meer informatie

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Rudmer Zwerver, Saxifraga (leadfoto: echte kamille); Piet Munsterman, Saxifraga