Barbara Baarsma aangesteld als bodemgezant

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
8-OKT-2020 - Barbara Baarsma, directievoorzitter Rabobank Amsterdam en hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam, zal de komende tijd de rol vervullen van 'bodemgezant'. In deze rol, die deel uitmaakt van het programma Onder het Maaiveld, zal zij het belang uitdragen van een vitale Nederlandse bodem met een rijk bodemleven.

Bodemgezant Barbara BaarsmaOnder het Maaiveld is een driejarig programma van IUCN NL, De Vlinderstichting, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en het Centrum voor Bodemecologie (CSE). Doel is een structurele verandering in onze omgang met de bodem, die herstel van het bodemleven mogelijk maakt. Een rijk bodemleven is namelijk essentieel voor tal van belangrijke functies: het vasthouden en zuiveren van water, het opslaan van koolstof, natuurlijke plaagbestrijding en het recyclen van voedingsstoffen. Een vitale bodem is daarnaast van groot belang voor de verduurzaming van voedselproductie, en helpt ons in de strijd tegen klimaatverandering.

Natuurherstel

Als directievoorzitter van Rabobank Amsterdam spreekt Barbara Baarsma zich regelmatig uit over de rol die banken kunnen spelen in het bevorderen van kringlooplandbouw in Nederland. "Als bank met een grote agrarische klantenkring – we financieren 85 procent van de Nederlandse boeren – kunnen wij met elkaar een belangrijke rol spelen in het herstellen van onze bodem."

Rabobank is bovendien partner in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, en werkt met boeren, terreinbeheerders, particulieren, onderzoekers en overheden aan natuurherstel in Nederland. Naast haar werk bij Rabobank is Baarsma hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. Ook is ze van 2020 tot 2019 Kroonlid geweest bij de Sociaal Economische Raad (SER).

Bodemdierendagen

Samen met Fanny Verkuijlen (Onder het Maaiveld) en Gerard Korthals (Bodemdierendagen/CSE)In haar nieuwe rol als bodemgezant zal Barbara Baarsma het belang van een rijk bodemleven nog breder uitdragen. Daar nam ze deze week al een voorschotje op door een monster van de bodem in het Amstelpark in Amsterdam te nemen, in het kader van de jaarlijkse Bodemdierendagen. Die maken sinds dit jaar ook deel uit van Onder het Maaiveld.

Baarsma's waarnemingen en die van honderden andere Nederlanders worden verzameld en geanalyseerd door het NIOO, om te bepalen hoe het gesteld is met de bodembiodiversiteit in de Nederlandse steden en dorpen. Waarnemingen kunnen nog tot 11 oktober ingeleverd worden.

Samenwerking

Onder het Maaiveld kijkt uit naar de samenwerking met Barbara Baarsma, zegt projectleider Fanny Verkuijlen: "Kennis over het belang van een gezonde bodem is essentieel om mensen te stimuleren om anders met de bodem om te gaan. Wij zijn heel erg blij dat Barbara Baarsma ons gaat bijstaan bij het delen van deze boodschap en het onder de aandacht brengen van de urgentie van bodemherstel."

  • Onder het Maaiveld is een driejarig programma van IUCN NL, De Vlinderstichting, NIOO-KNAW en het Centrum voor Bodemecologie. Samen met andere organisaties werken wij aan een structurele verandering in de omgang met onze waardevolle bodem. Ons doel? Herstel van het bodemleven in Nederland, als basis voor een gezonde natuur en een gezonde maatschappij. Onder het Maaiveld wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

  • Barbara Baarsma is directievoorzitter van Rabobank Amsterdam. Daarvoor was zij directeur Kennisontwikkeling en eindverantwoordelijk voor RaboResearch. In die hoedanigheid heeft zij de Rabobank-brede kennisagenda en de inrichting van de kennisorganisatie ontwikkeld. Naast haar werk bij de Rabobank is Barbara Baarsma hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. Ook is zij voorzitter van de Bankraad van DNB en lid van de Monitoringcommissie Corporate Governance, het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en de Raad van Advies van de Taskforce Korte Ketens. Van april 2012 tot in de zomer van 2019 was zij Kroonlid bij de Sociaal Economische Raad (SER).

Tekst: Onder het Maaiveld & NIOO-KNAW
Foto's: IUCN NL & Onder het Maaiveld