Europese steur (Acipenser sturio) EENMALIG GEBRUIK

In actie voor de Europese steur

ARK Rewilding Nederland, WWF Nederland
23-OKT-2020 - Op 23 oktober lanceren het Wereld Natuur Fonds, Sportvisserij Nederland en ARK Natuurontwikkeling een door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gesteund actieplan om de Europese steur te redden. Ooit wemelden de Nederlandse rivieren van de steur. Onder andere in de Rijn kwam deze vissoort veelvuldig voor. Tegenwoordig is de steur ernstig bedreigd in Europa.

Door overbevissing, vervuild water en het kanaliseren van de rivieren ging het steeds slechter met de steur. In Nederland is de soort ondertussen uitgestorven en in de rest van Europa wordt deze vis ernstig bedreigd in zijn voortbestaan. Het actieplan moet resulteren in een positief besluit over herintroductie van de steur zodat deze vis uiteindelijk weer in de Nederlandse rivieren rondzwemt en voor uitsterven wordt behoed.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

In actie voor de Europese steur in de Rijn (Bron: ARK Natuurontwikkeling)

Samen in actie voor de steur

We zijn blij dat het plan is geadopteerd door het ministerie van LNV zodat we kunnen starten met het haalbaarheidsonderzoek en uiteindelijk de steur kunnen herintroduceren. Nederland gaat nu voor het eerst echt kijken naar kansen om deze soort te redden.” vertelt Bas Roels, zoetwaterexpert WWF-NL.

Na het haalbaarheidsonderzoek wordt een besluit genomen door de minister van het ministerie van LNV over de officiële herintroductie in de Beneden-Rijn. Er is al veel steun, vanuit Duitse en Franse overheid, havenbedrijven, delfstoffenwinningsbedrijven, visserij en scheepvaart.

Goede ervaringen

Sinds 2009 werken WWF-NL, ARK Natuurontwikkeling en Sportvisserij Nederland samen aan de terugkeer van de Europese steur in de Rijn. De Europese steur is een ernstig bedreigde vissoort die tot voor kort alleen nog in rivier de Gironde in Frankrijk voorkwam. In 2012 en 2015 werden al eens 100 Europese steuren, voorzien van zendertjes, losgelaten in de Rijn op de grens met Duitsland. Uit het zenderonderzoek werd duidelijk dat de steuren de Rijn prima aankunnen en via de haven van Rotterdam naar zee zwommen.

In de jaren ‘80 van de vorige eeuw ondernam Frankrijk al actie om uitsterven te voorkomen. Zij startten een kweekprogramma om steuren bij te plaatsen in de rivier en daarmee de populatieomvang in het wild op niveau te houden. Om de soort voor uitsterven te behoeden is er vanuit Frankrijk, WWF, de conventie van Bern en de Europese Commissie initiatief om naast de Gironde op meer plekken te werken aan de terugkeer van de Europese steur. Duitsland heeft inmiddels een kweekprogramma lopen voor de Elbe.

 

De steur is hét boegbeeld van trekvissen

World Fish Migration Day

Op zaterdag 24 oktober is het Wereldvismigratiedag: een internationale dag om bewustzijn te creëren over het belang van vrij stromende rivieren en trekvissen. Tijdens deze dag worden verschillende (online) activiteiten georganiseerd.

Klik hier voor het Steuractieplan of kijk voor meer informatie op steureninnederland.nl.

Tekst: Wereld Natuur Fonds, Sportvisserij Nederland en ARK Natuurontwikkeling
Foto: Peter van Rodijnen
Video: ARK Natuurontwikkeling
Tekening: Jeroen Helmer, ARK Natuurontwikkeling