ghost gear

Verloren vistuig dodelijkste vorm van plastic afval voor zeedieren

WWF Nederland
23-OKT-2020 - Wereldwijd is meer dan de helft (66%) van de zeezoogdieren, de helft (50%) van de zeevogels en ook alle zeven soorten zeeschildpadden slachtoffer van plastic afval in zee. Uit een nieuw rapport van het Wereld Natuur Fonds (WWF) 'Stop Ghost Gear: The most deadly form of marine plastic debris' blijkt dat ‘spookvistuig’ de schadelijkste vorm van plastic afval voor zeedieren is.

Verloren vistuig is een relatief onbekende vorm van plastic afval. Het Wereld Natuur Fonds roept overheden op om snel te komen tot een bindend VN-verdrag om plasticvervuiling op zee te stoppen. 

Onzichtbaar 'roofdier', levensgroot probleem

Plastic-expert Vincent Kneefel van WWF: “Spookvistuig is als een dodelijk, onzichtbaar roofdier dat decennialang zorgt voor een gruwelijke dood van zeldzame zeedieren zoals de Californische bruinvis (vaquita) die in netten blijft hangen. Ook de schade aan leefgebieden voor andere soorten, zoals koraal, is enorm. We wijzen niet met het vingertje naar vissers, want geen enkele visser wil zijn vistuig kwijt. Het is hun middel van bestaan, maar zelfs in de best beheerde visserijen ter wereld wordt vistuig achtergelaten of verloren als gevolg van weersomstandigheden, mechanische problemen of menselijke fouten. Maar het is wel een levensgroot probleem dat snel aangepakt moet worden.”

Spookvistuig

Eén miljard kilo vistuig in zee

Uit het rapport blijkt dat gemiddeld elk jaar tussen de half en één miljard kilo vistuig (lijnen, netten en ander vismateriaal) in de oceanen belandt. Wereldwijd raken bijna dertig procent van de vislijnen, zo’n zes procent van visnetten en bijna negen procent van de visvallen en -potten verloren. Inmiddels bestaat bijna de helft (46 procent) van de Great Pacific Garbage Patch in de Grote Oceaan al uit vistuig.

Spookvistuig in de Noordzee

Volgens Pascal van Erp, initiatiefnemer van Ghost Diving, een Nederlandse organisatie die zich specialiseert in het opruimen van achtergelaten vistuig, is het ook dichtbij huis een groot probleem: “Elke keer als we in de Noordzee een wrakduik doen dan is het raak. Je ziet nu vooral restanten van vistuig van de staandwantvisserij, maar ook lijnen en lood van sportvissers. Het haakt allemaal in elkaar als een kluwen wol en je kunt je voorstellen dat veel zeedieren hierdoor een gruwelijke dood sterven.” Volgend jaar gaat Ghost Diving samen met Wageningen Marine Research onderzoek doen naar de herkomst van ‘spookvistuig’.

Spookvistuig

VN-milieu-autoriteit

In februari 2021 is het de bedoeling dat WWF twee miljoen handtekeningen gaat aanbieden voor een verdrag tegen plastic vervuiling tijdens de bijeenkomst van de VN-milieu-autoriteit UNEP, United Nations Environment Programme. De petitie kan nog steeds getekend worden. Teken nu op wwf.nl/ghostgear en bekijk de video hier.

Tekst: Wereld Natuur Fonds
Foto's: Michael Pitts, WWF; Mohamed Abdulraheem, Shutterstock; Shutterstock