Grus grus. Kraanvogel

Natuurjournaals van Nature Today op Weeronline

Nature Today, Weeronline
1-NOV-2020 - Heel veel mensen vinden natuur interessant. Dat zien we bij Nature Today, maar ook bij Weeronline waar nieuwsberichten over natuur goed gelezen worden. Vanaf vandaag gaan het grootste natuurnieuwsplatform van Nederland en het grootste weerplatform van de Benelux samenwerken. Door dagelijks de natuurjournaals op Weeronline te publiceren, informeren we nog meer mensen over actualiteit in de natuur.

Sinds de lancering van de Nature Today-app (Apple en Android) en Nature Today.nl dit voorjaar publiceert Nature Today dagelijks een natuurjournaal. Elke dag worden enkele actuele ontwikkelingen in de natuur kort en origineel voor het voetlicht gebracht. De natuurjournaals worden goed gelezen en blijken een mooie aanvulling op de dagelijkse natuurberichten die door inmiddels bijna veertig natuurorganisaties, kennisinstellingen, overheden en terreinbeherende organisaties dagelijks gepubliceerd worden.

Weer bepaalt overleving dieren en planten

De natuur is elke dag weer anders. Het leven van dieren en planten is nauw afgestemd op de seizoenen en overleving en voortplanting worden in belangrijke mate bepaald door weersomstandigheden. De variatie in het weer zorgt normaal gesproken al voor continue veranderingen in de natuur. Maar zeker nu het klimaat in rap tempo aan het veranderen is en de weersextremen elkaar in snel tempo opvolgen, zijn de veranderingen in de natuur nog groter dan ze normaal al zijn. Denk in het afgelopen jaar maar eens terug aan de uitzonderlijk warme winter die honderden plantensoorten tussen Kerst en Oud en Nieuw in bloei liet komen. Aan het recorddroge voorjaar met opdrogende poelen en beken. Aan de langste reeks aan tropische dagen achter elkaar ooit deze zomer en de invloed op onze insecten en bomen. En ook maandag hebben we te maken met een grote kans op uitzonderlijk hoge temperaturen voor begin november. Wat doet die warmte in de herfst bijvoorbeeld met het trekgedrag van vogels die in de winter naar het zuiden trekken om de koude wintermaanden te ontlopen?

Drooggevallen ven

Natuur als bron van verwondering en inspiratie

In veel natuurberichten en natuurjournaals op Nature Today besteden we dus al aandacht aan het weer en aan klimaatverandering. Ook in de berichtgeving van Weeronline wordt zeer regelmatig de invloed van weer en weersextremen op de natuur besproken. De natuurberichten van Nature Today vormden daarbij al regelmatig een bron van inspiratie voor de verhalen op Weeronline. Ook verschenen het afgelopen jaar al gezamenlijke berichten over hooikoorts.

Weeronline, sinds kort onderdeel van Infoplaza, bereikt maandelijks miljoenen mensen. Door de natuurjournaals door te plaatsen op Weeronline kunnen we nog meer mensen informeren over de vele interessante gebeurtenissen die elke dag in de natuur plaatsvinden. We verwachten dat de natuurjournaals mensen verrassen, verwonderen, inspireren en bewuster maken van de rijke, kwetsbare natuur om ons heen. De natuurjournaals vormen tegelijk ook een uitnodiging om nog meer natuurinformatie van Nature Today en haar partners te bekijken.

Eigenlijk verwacht je begin november geen dagvlinders meer. Door de uitzonderlijk hoge temperaturen vliegen nog meer dan vijftien vlindersoorten rond. De atalanta is daar één van

Natuurverwachtingen

Met de samenwerking krijgt Nature Today toegang tot allerlei weerdata van Weeronline die weer van pas komen bij het schrijven van de natuurberichten, bij het analyseren van natuurdata en bij de ontwikkeling van nieuwe natuurverwachtingen. Daarmee kunnen we natuurliefhebbers nog meer interessante informatie geven. Door onze krachten te bundelen hopen we gezamenlijk naar voren te treden als autoriteit op het gebied van weergerelateerde natuur- en klimaatgebeurtenissen.

Tekst: Arnold van Vliet, Nature Today en Jaco van Wezel, Weeronline
Foto’s: Mark Zekhuis, Saxifraga (leadfoto: kraanvogels); Kars Veling, De Vlinderstichting