Wisent in Natuurpark Lelystad EENMALIG GEBRUIK

Nederlandse wisenten naar Denemarken

ARK Rewilding Nederland, FREE Nature
25-FEB-2021 - Vanochtend zijn de laatste van negen wisenten uit de Maashorst, Veluwe en Natuurpark Lelystad uit de kuddes gehaald en apart gezet, in afwachting van hun verhuizing naar Denemarken volgende maand. Het is voor het eerst dat zo veel wisentgebieden in Nederland samenwerken aan zo’n grote internationale actie.

De dieren gaan naar een groot Deens natuurgebied, waar zij samen met enkele reeds aanwezige wisenten een kudde gaan vormen. De wisenten gaan helpen om het natuurgebied open en gevarieerd te houden en vervullen zo een belangrijke rol in het ecosysteem.

Door de aanwas van jonge dieren groeien de wisentkuddes in Nederland jaarlijks. Uitwisseling van dieren met andere en nieuwe natuurgebieden in Europa helpt bij het voortbestaan van deze soort. Vanuit het Brabantse natuurgebied de Maashorst vertrekken drie wisenten naar Denemarken, vanuit Lelystad vijf en vanaf de Veluwe één. De wisenten worden zo goed mogelijk voorbereid op hun reis. Ze worden per locatie opgehaald en eerst een maand lang samen in een afgezonderde wei in Natuurpark Lelystad geplaatst, zodat ze elkaar kunnen leren kennen. Een ervaren dierenarts onderzoekt de gezondheid van de dieren en houdt ze een maand lang in de gaten om eventuele onderliggende ziektes te voorkomen. Hierna worden de dieren vervoerd naar hun nieuwe leefgebied.

Wisenten op de Veluwe

Lille Vildmose

Het gebied waar de wisenten heen gaan, ligt in het Noorden van Denemarken en heet Lille Vildmose, wat ‘klein wild veen’ betekent. Dit gebied bestaat uit hoogveen, grasland en bos. De wisenten krijgen een gebied van vierduizend hectare tot hun beschikking. Naast de wisenten leven er ook elanden, edelherten, wilde zwijnen en veel zeldzame vogelsoorten zoals steenarenden.

Minder bedreigd

De wisent, ook bekend als Europese bizon, is met minder dan zevenduizend dieren nog steeds een bedreigde soort en staat op de Rode Lijst in Europa. In Nederland leven ongeveer zestig wisenten. Door nationaal en internationaal samen te werken, wordt het genetisch beheer geborgd en blijft de wisentpopulatie gezond. Het is daarom belangrijk dat niet alleen het aantal wisenten groeit, maar ook hun leefgebieden. Door omvangrijke samenwerkingsprojecten zijn de grazers de afgelopen jaren op diverse plekken in Europa uitgezet. Dat heeft de wisent weer een nieuwe kans gegeven en sinds eind 2020 is de status van de soort veranderd van kwetsbaar naar minder bedreigd.

De wisent en zijn sleutelrol in de natuur

Sleutelrol in de natuur

De wisent speelt een belangrijke sleutelrol in de natuur en zorgt voor een afwisselend landschap met meer biodiversiteit. Iedere grote grazer heeft namelijk een ander maagdarmstelsel en eet daardoor net even anders. De wisent houdt onder meer het landschap open door snelgroeiende grassen te grazen en snoeit en schilt meer dan andere grazers. Ook kiest hij andere soorten dan bijvoorbeeld paard of rund. Van deze verschillende manieren van eten profiteren weer verschillende vogel- en insectensoorten.

Trots

Het transport van de wisenten maakt deel uit van een internationale samenwerking. De Aage V. Jensen Nature Foundation is de Deense partner. Deze stichting houdt zich bezig met natuurbeschermingsprojecten in heel Denemarken en is eigenaar van het nieuwe leefgebied van de wisenten. In Nederland werken FREE Nature, Rewilding Europe, Team de Maashorst, ARK Natuurontwikkeling, Staatsbosbeheer en het Flevo-landschap samen aan dit project. Deze partners zijn trots dat wij als Nederland kunnen bijdragen aan het voortbestaan van Europa’s grootste landzoogdier.

Meer informatie

Tekst: Judith Slagt, ARK Natuurontwikkeling
Tekening: Jeroen Helmer, ARK Natuurontwikkeling
Foto's: Karsten Reiniers, ARK Natuurontwikkeling