Gedeputeerde Ten Bolscher hangt nestkastje op

Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups van start in Overijssel

Provincie Overijssel
14-MRT-2021 - De provincie Overijssel gaat bij het aanpakken van overlast van eikenprocessierupsen sterker inzetten op het stimuleren van de natuurlijke vijanden van de rupsen. Daarom worden de komende week dertienhonderd koolmezennestkasten opgehangen. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher en wethouder Jacques van Loevezijn hebben woensdag 10 maart de eerste mezennestkasten opgehangen.

Deze natuurlijke manier van het bestrijden van de rupsen door het stimuleren van hun natuurlijke vijanden resulteerde in Wapserveen, in de gemeente Westerveld in Drenthe, in veel minder eikenprocessierupsnesten en voorkwam overlast.

“Vanwege deze succesvolle benadering in Wapserveen gaan we in Overijssel ook zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke bestrijding waar dit mogelijk is. Van de aangetroffen eikenprocessierupsnesten in Wapserveen bleek tachtig procent volledig leeggevreten door vogels of volledig geparasiteerd te zijn. Dat zijn resultaten die we hier in Overijssel straks ook hopen te melden”, aldus gedeputeerde Ten Bolscher.

Naast het ophangen van mezenkasten hebben ze in Wapserveen nog verschillende andere maatregelen genomen om de lokale biodiversiteit (aantal soorten planten en dieren) te verhogen en zo de aanwezigheid van de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te vergroten. Ook in Overijssel nemen we al een aantal van deze maatregelen, zoals het ophangen van de koolmezennestkasten en het kruidenrijker maken van de bermen.

Natuurlijke bestrijding 

We willen in Overijssel op termijn zoveel mogelijk naar natuurlijke bestrijding toe, op alle plekken waar deze aanpak toereikend is. Nu wordt er meestal nog gespoten met biologische middelen die de rupsen doden of worden de nesten weggezogen. Beide methoden kosten veel geld. Daarnaast heeft bespuiting als nadeel dat ook andere rupsen slachtoffer kunnen worden, ondanks dat de toegepaste middelen (Xen Tari of nematoden) natuurlijke middelen zijn en geen gif bevatten. Het wegzuigen van eikenprocessierupsnesten heeft als nadeel dat je natuurlijke vijanden, zoals larven van sluipwespen en sluipvliegen, ook verwijdert. Bij een goede biodiversiteit wordt de overlast juist steeds minder omdat de natuurlijke vijanden de aantallen eikenprocessierupsen onder de duim houden.

Omdat veel laanbeplantingen uit eiken bestaan, is er juist langs wegen veel overlast van eikenprocessierupsen. Met name bij druk gebruikte fietspaden levert dat overlast op.

Kruidenrijke bermen 

De dertienhonderd mezennestkasten die dit jaar worden ophangen komen in ieder geval op die plaatsen waar door De Vlinderstichting is aangegeven dat hier beschermde vlinders voorkomen. Op deze locaties wordt niet gespoten. Ook worden er nestkasten opgehangen op plekken waar de laatste jaren veel overlast is geweest.

Daarnaast is de provincie al een aantal jaren bezig om bermen kruidenrijker te maken door een ander maaibeheer te hanteren. We hopen daar meer bloeiende bermen, waar roofinsecten op afkomen, voor terug te krijgen. Roofinsecten en hun larven helpen net als de mezen mee aan de bestrijding van eikenprocessierupsen. Daarom proberen we ook om de aanleg van kruidenrijke randen langs akkers, weilanden en sloten te stimuleren.

Maar eigenlijk kan iedereen helpen bij de bestrijding van eikenprocessierupsen. Gedeputeerde ten Bolscher: “iedereen kan zelf de overlast van eikenprocessierupsen in de eigen woonomgeving verminderen door tuinen groener in te richten, zodat vogels en roofinsecten daarin ook een goede leefplek vinden. Zo kunnen inwoners zelf ook echt wat doen om de biodiversiteit te verbeteren en overlast van plaagdieren te verminderen.”

Tekst: Mieke Souman-de Vries, provincie Overijssel
Foto: provincie Overijssel (leadfoto: gedeputeerde Ten Bolscher hangt nestkastje op)