Sleedoorn

Natuurjournaal 17 maart 2021

Nature Today
17-MRT-2021 - Witte bloesem en witte uilen.

Sleedoorn is aan het eind van de winter een van de eerste struiken die witte bloemen heeft. Op dit moment staat de soort prachtig in bloei. Zijn witte bloemen kondigen de lente aan tussen de kale andere struiken. Vanaf nu zullen steeds meer bomen en struiken bloesem gaan dragen. Sleedoorn is een belangrijke soort voor veel insecten. Zij kunnen na een lange winter wel wat verse nectar gebruiken. Kijk eens welke vlinders je op sleedoorn kunt vinden; dagpauwoog is bijvoorbeeld gek op deze plant.

De kerkuil heeft een lang broedseizoen, van eind februari tot ver in het najaar. Of hij gaat broeden, hangt af van de hoeveelheid voedsel die er te vinden is. Als er veel veldmuizen zijn, legt de kerkuil veel eieren in meerdere nesten per jaar. Als er weinig zijn, begint hij niet eens aan een nest. De kerkuil broedt vaak in speciale nestkasten voor kerkuilen. Wist je dat je het liefdesleven van een paar kerkuilen live kunt volgen? Op vogelbescherming.nl/beleefdelente kun je het wel en wee van kerkuilen en veel andere vogelsoorten volgen. Kerkuilen zijn schuwe vogels, maar zo kun je toch een inkijkje in hun leven krijgen!

Kerkuil

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto's: Hans Boll, Saxifraga; Martin Mollet, Saxifraga