Otter lead

Vegetarische otter gevonden in de Weerribben (1 aprilgrap)

Zoogdiervereniging
1-APR-2021 - In de Weerribben zijn opvallende groene spraints gevonden. Na onderzoek blijken deze afkomstig van een otter met een vegetarisch dieet. Dit is uitzonderlijk, aangezien de otter bekend staat als carnivoor. Gaat het om een unieke otter of blijkt de otter in Nederland af te stappen van vis?

Het ottermonitoringseizoen, dat plaatsvindt tussen maart en oktober, is begonnen. Tijdens deze periode worden de dieren in Nederland gemonitord door te zoeken naar met name spraints (otterpoep) om de verspreiding in kaart te brengen. In de tweede week van maart werd een bijzondere ontdekking gedaan: in de Weerribben werd een spraint met een zeer afwijkende kleur gevonden. De verbazing was groot. Zoekend naar een verklaring hebben meerdere onderzoeken plaatsgevonden. Het gebied is gecontroleerd op (ernstige) verontreiniging. Zowel op land als in het water is echter niets merkwaardigs aangetroffen.

Ook is de spraint nader bekeken, waarom heeft hij deze afwijkende kleur? Normaal zijn spraints overwegend zwart of grijs, waarbij andere kleurtinten ook voor kunnen komen. Deze spraint viel op omdat de kleur volledig groen was en een andere structuur had. Waar normaal gesproken vooral visgraten te zien zijn, ontbraken deze nu volledig. Aangezien de bestanddelen van het standaard-dieet van de otter niet gevonden zijn, is er ondanks de aanwezigheid van duidelijke pootafdrukken in de directe omgeving van de spraint, toch getwijfeld of het wel otterspraint betrof. Onderzoek heeft uitgewezen dat het uitwerpsel, dat nog niet eerder is aangetroffen in Nederland, toch aan een otter toebehoort.

Kroos werd in mindere mate aangetroffen in de spraints

De spraint werd onderworpen aan meerdere analyses, waarbij is gekeken naar de bestanddelen. Vooral restanten van zaden en bessen werden in de spraint aangetroffen, alsook plantenresten van onder andere wilg en populier. Er is geen dierlijk materiaal gevonden in de spraint. Het is verrassend dat er enkel plantaardig materiaal voorkomt in het uitwerpsel van een, normaal gezien, carnivoor roofdier. Tijdens bezoek op locatie en omgeving, een week na de eerste vondst, zijn er meerdere groene spraints gevonden op een aantal kilometer van de eerste plek. Het betreft hierbij hetzelfde individu met blijkbaar een volledig plantaardig dieet. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of dit een incidenteel geval is, of dat de otter op grotere schaal vis inruilt voor planten.

Tekst: CaLutra (Otter- en Beverwerkgroep Zoogdiervereniging)
Foto's: Johann Prescher (leadfoto: otter in de Wieden); Mark Zekhuis