Nieuwe Braziliaanse landroofwet zou rampzalig zijn voor Amazone

WWF Nederland
15-JUL-2021 - Deze week zou wel eens cruciaal kunnen zijn voor de toekomst van de Amazone. Alles wijst erop dat het Braziliaanse congres versneld over een wet gaat stemmen die landroof legaliseert, zonder dat er debat aan vooraf is gegaan. Het aannemen van de wet PL2633 zou rampzalig zijn voor de Amazone en haar bewoners.

De wet zou landrovers die illegaal aan hun stuk grond zijn gekomen niet alleen niet bestraffen, maar ze zelfs het eigendomsrecht ervan geven. Illegaal ontboste gebieden worden door de wet gelegaliseerd. Wat publieke grond was komt zo in handen van particuliere grondbezitters. Als de wet wordt aangenomen zou dat een vrijbrief zijn voor verdere vernietiging van de Amazone. Waarlijk een zwart scenario.

Onnodige vernietiging

En dat terwijl vernietiging van nóg meer van het rijkste regenwoud ter wereld helemaal niet nodig is. Brazilië blijft óók een grote speler als producent van landbouwproducten als er niet nog meer bos omgaat voor landbouw. Er is zestig miljoen hectare land beschikbaar die al omgezet is naar landbouwgrond, dat is vijftien keer de oppervlakte van Nederland! Desondanks neemt ontbossing voor landbouwgrond in Brazilië alleen maar toe – het is nu namelijk lucratiever om een stuk bos binnen te dringen en om te hakken met het vooruitzicht er het eigendom over te verwerven, dan te investeren in herstel van de beschikbare maar gedegradeerde gebieden.

Geen reden voor haast

Ontbossing in de Braziliaanse Amazone

WWF is fel tegen het wetsvoorstel en tegen het versneld door het Congres jagen van deze omstreden wet. Er zijn geen aannemelijke redenen om de huidige wet te veranderen. Die garandeert voldoende de landgebruiksrechten van mensen die al generaties lang landbouw bedrijven op publiek land.
En er is geen enkele reden voor haast. Het wetsvoorstel is door de politieke partijen nog helemaal niet grondig beoordeeld. WWF vraagt daarom aan de partijen in het Congres om niet in te gaan op het verzoek om deze week versneld over de wet te stemmen. En in plaats daarvan een debat aan te vragen om dit hoogst gevoelige onderwerp diepgaand en serieus te behandelen. Want deze wet zal, als hij wordt aangenomen, rampzalige gevolgen hebben voor de Amazone en haar bewoners.

WWF roept alle belanghebbenden, bedrijven die handel drijven met Brazilië, banken en pensioenfondsen die investeren in Brazilië, en de Nederlandse overheid, op om hun zorgen over deze wet uit te spreken.

Tekst: WWF Nederland
Foto: André Dib