Een groenere gemeente? Volg de gratis workshop van Vogelbescherming

Vogelbescherming Nederland
22-JUL-2021 - Het lijkt nog ver weg, maar nu al werken politieke partijen naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 toe. Daarin wordt ook nagedacht over plannen voor de natuur voor de komende jaren, zoals de regionale energietransitie, het maaien van bermen en natuurbescherming. Vogelbescherming biedt daarom gratis online workshops aan, zodat burgers weten hoe ze kunnen meepraten over deze plannen.

De 352 gemeenten in Nederland spelen vaak een grote rol als het gaat om kwaliteit van het groen in stad en dorp, en ook de natuur in de omgeving. Denk aan het verschil tussen een natuurvriendelijke oever in het park met zingende kleine karekieten, of een strakke beschoeiing zonder rietkraag én zonder leven. Een bloemrijke berm vol insecten, of een kaal gemaaide berm. Gif, of gifloos beheer van openbaar groen. Wel of geen voorzieningen voor huismussen en gierzwaluwen in publieke gebouwen. Dit zijn zomaar enkele voorbeelden waar de gemeente, en dus de gemeenteraad, over beslist.

Koolmees met jong

352 oproepen voor de natuur

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 roept Vogelbescherming alle gemeenten op om ervoor te zorgen dat de rijkdom aan vogels en natuur in hun gemeente beschermd of hersteld wordt. Dat geldt niet alleen in natuurgebieden, maar juist ook daarbuiten. Overál zijn maatregelen nodig: in de stad, op het boerenland en in recreatiegebieden. Heel gewone soorten planten en dieren verdwijnen op steeds meer plaatsen, vooral buiten de beschermde natuurgebieden. Denk aan de eens zo gewone kievit. En na spreeuw en huismus neemt nu ook de merel in aantal af, zo blijkt uit tellingen.

Natuurinclusiviteit

Bij elk besluit, groot of klein, zou ‘natuurinclusiviteit’ volgens ons het uitgangspunt moeten zijn. Dat betekent dat natuur een belangrijke factor is om mee te wegen bij gemeentelijke beslissingen; bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, infrastructuur, groenbeheer en de overgang naar meer duurzame energie.

Een natuurrijke gemeente zorgt voor een fijnere leefomgeving voor bewoners (pdf; 1,1 MB) (én vogels!). Dit is wel gebleken in de coronacrisis. Zeer veel mensen trokken naar de natuur vlak bij huis voor hun ontspanning. Een overgrote meerderheid van 89 procent van de Nederlanders vindt nu ook dat uitbreiding van groen en natuur onderdeel moet zijn van de economische herstelplannen. Dat blijkt uit een onderzoek dat onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van Vogelbescherming Nederland heeft uitgevoerd. Betrekken van de natuur biedt ook oplossingen voor de grote, hedendaagse problemen op het gebied van biodiversiteit en klimaat en draagt bij aan de volksgezondheid en een duurzame economie.

Huismussen

Workshops

De tijd dringt: overal wordt deze zomer nu al gewerkt aan de programma’s van politieke partijen, waarin zij de plannen voor hun gemeenten presenteren. Burgers kunnen helpen om de gemeentelijke politiek te beïnvloeden, bijvoorbeeld door met een goede inbreng voor de verkiezingsprogramma’s te komen. Om iedereen die dat wil hierbij te helpen, biedt Vogelbescherming Nederland op 28 en 29 juli aanstaande twee digitale workshops aan. Over gemeentepolitiek en over hoe de burger de belangen van de natuur kan behartigen is er een inleidende workshop. Kijk daarvoor op vogelbescherming.nl en zoek op ‘workshop gemeentelijke politiek’. Voor de meer ingewijden is er ook een workshop, zoek daarvoor op ‘workshop gemeenteraadsverkiezingen 2022’.

Gierzwaluw

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Shutterstock; Rudmer Zwerver, Saxifraga; Harvey van Diek