Tiger shark

Expeditie naar de Sababank om de tijgerhaai beter te beschermen

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), WWF Nederland
28-JUL-2021 - Op 1 augustus 2021 zal een team onderzoekers een week bij de Sababank verblijven om de levenscyclus van de tijgerhaai te onderzoeken. De onderzoekers zullen de migratieroutes bestuderen en onderzoeken waar en wanneer de tijgerhaai zich voortplant. Zo kan de soort beter beschermd worden. Zowel binnen het Yarari zeezoogdier- en haaienreservaat in het Caribisch Nederlands gebied, als daarbuiten.

Aan deze expeditie zullen leden deelnemen van de Saba Conservation Foundation (SCF), de Nature Foundation St. Maarten (NFSXM), de St. Eustatius National Parks (STENAPA), STINAPA Bonaire, de Aruba National Parks Foundation (FPNA), de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) en de World Wildlife Fund for Nature the Netherlands (WWF-NL)

In 2016, zijn de Saba Conservation Foundation, de Nature Foundation St. Maarten, en Sharks for Kids als partner gaan samenwerken tijdens het DCNA Save our Sharks Project dat gefinancierd was door de Nationale Postcode Lotterij in Nederland. Sinds die tijd is gestart met het aanbrengen van satellietzendertjes ('tags') aan tijgerhaaien bij de Sababank en rondom Sint-Maarten. Door dit onderzoek weten we nu dat tijgerhaaien in de Caribisch Nederlandse wateren rond deze eilanden voorkomen, en dat de meerderheid van deze getagde haaien seksueel volwassen vrouwenhaaien zijn. Gedurende de aankomende expeditie hebben de onderzoekers als doelstelling niet alleen meer tijgerhaaien te voorzien van een tag en hun bewegingen te volgen om zodoende hun levenscyclus te volgen, maar ook zullen ze onderzoeken of er pups in de buik van de zwangere tijgerhaaien zijn en hoe groot deze zijn. Dit zal helpen bepalen of de Sababank een broedgebied is voor de tijgerhaaien, één van de hoofddoelen van de expeditie. 

Haaien taggen

De andere doelstelling is zien waar deze grensoverschrijdende haaien naartoe migreren om het belang van het Yarari zeezoogdier- en haaienreservaat beter te begrijpen en om andere geografische gebieden te beschermen. Het Yarari Reservaat werd op 1 september 2015 opgericht, en heeft als doelstelling de bescherming van zeezoogdieren, haaien en roggen in de wateren van Bonaire, Saba, en sinds september 2018, St. Eustatius. Samenwerking is noodzakelijk, niet alleen tussen de zes eilanden van het Nederlands Caribisch gebied, maar ook tussen de eilanden in het Caribisch gebied als geheel, om deze essentiële soorten en ecosystemen te kunnen beschermen en behouden. Met dit doel is onlangs de Caribbean Shark Coalitie gevormd om een betere samenwerking te bereiken in de brede Caribische regio. 

Tijgerhaai

Op 28 juli wordt elk jaar de Internationale Dag van de Natuurbescherming gevierd. Er wordt stil gestaan bij het feit dat een gezonde omgeving de basis is voor een stabiele en gezonde samenleving. Dit houdt ook een gezonde oceaan in, die afhankelijk is van haaien. Haaien zijn grote roofdieren aan de top van de voedselketen die een belangrijke rol hebben in het in standhouden van de mariene ecosystemen. Haaien helpen om hun prooidierpopulatie gezond te houden door de zwakke prooidieren op te eten en daarbij ook hun verspreiding in het gebied beïnvloeden. In gezonde oceanen helpen haaien om een stabiele visstand en gezonde koraalriffen en zeegrasbedden te behouden. Dit is belangrijk voor de visserij en de economie van de eilanden. 

De Tijgerhaai Onderzoek Expeditie wordt gecoördineerd door DCNA en mede mogelijk gemaakt door WWF-NL door middel van de Biodiversity Funds en de Nederlandse Nationale Postcode Loterij.

Meer informatie

Tekst: DCNA
Foto's: Jarrett Corke, WWF-Canada; Sami Kattan