#soortvandedag toont rijkdom Nederlandse biodiversiteit

SoortenNL
19-AUG-2021 - SoortenNL, de koepel van negen planten- en diersoortenorganisaties, startte vorig jaar met #soortvandedag: een initiatief om via sociale media iedere dag een planten- of diersoort in het zonnetje te zetten. Achterliggende gedachte: toon de rijkdom van de Nederlandse natuur, want het is belangrijk dat we goed met haar omgaan.

#soortvandedag voorziet in een behoefte

Als er iets is dat we het afgelopen jaar hebben gezien, dan is dat hoe belangrijk mensen de natuur vinden. In tijden van lockdown en quarantaine bood de natuur veel mensen rust en gezondheid: een manier om te bewegen, te ontspannen en te genieten.

Daarmee nam ook de behoefte aan meer soortenkennis toe, merkte Sander Turnhout, initiatiefnemer #soortvandedag en de cursus Planten en Dieren Herkennen: “Soorten zien is iets dat je moet leren, maar als je eenmaal op weg geholpen bent, zie je steeds meer en ga je ook zelf steeds meer interessante dingen ontdekken. Bijna alle mensen hebben een basisnieuwsgierigheid voor wat er in hun omgeving groeit en bloeit, wij willen die interesse voeden zodat die kan groeien. Dat is nodig, want het is van groot belang om het contact tussen mens en natuur te herstellen en verder te ontwikkelen.”

Hoe werkt het?

Eigenlijk heel eenvoudig. Op de SoortenNL facebookpagina, twitterpagina en het instagram-account @desoortvandedag plaatst SoortenNL iedere dag een andere soort, met mooie foto’s en interessante informatie. Wil je dus iedere dag een andere soort in je tijdlijn? Volg dan deze pagina’s en dan gaat het vanzelf.

SoortenNL is een netwerk

SoortenNL is een netwerk van negen natuurorganisaties. Deze organisaties verzamelen natuurgegevens met behulp van vrijwilligers en doen toegepast onderzoek naar de bescherming van soorten en hun leefgebieden. Zij beheren databanken met ecologische gegevens, die door duizenden vrijwilligers verzameld zijn. Ze zijn elk gespecialiseerd in een groep dieren of planten en hebben in de loop der jaren een grote expertise opgebouwd met betrekking tot de praktijk van veldbiologie, de ecologie van de Nederlandse flora en fauna en het beheren en interpreteren van monitorings- en verspreidingsgegevens.

SoortenNL heeft in 2019 een schenking ontvangen van de Nationale Postcode Loterij. Met deze bijdrage zijn we het project 'Alle Soorten Tellen' gestart, waarbij we op het gebied van onderzoek, provincies, vrijwilligers en communicatie concrete plannen uitwerken voor de verbetering van de Nederlandse natuur en biodiversiteit.

Meer informatie

Tekst: Jeroen van Riet, Sander Turnhout, SoortenNL
Foto’s: SoortenNL