Ottervoorziening langs provinciale weg

Natuur bij wegen en kanalen: provincie Overijssel helpt dieren een handje

Provincie Overijssel
16-SEP-2021 - Bij het aanleggen en onderhouden van wegen en kanalen wil provincie Overijssel rekening houden met de natuur. Er liggen namelijk veel kansen als het gaat om planten en dieren langs wegen en kanalen. We zorgen voor het behoud van onze natuur, voor de veiligheid van weggebruikers en voor dierenwelzijn.

Urgente faunaknelpunten 

De provincie heeft de ambitie om natuur mee te nemen bij de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen en kanalen. Met een ‘programmatische aanpak natuurinclusieve infrastructuur’, onderdeel van het programma Natuur voor Elkaar, nemen we maatregelen om de natuur te integreren in de programma’s voor infrastructuur. Bij maatregelen voor natuur kun je aan verschillende dingen denken. Zo zijn er dieren die de weg oversteken en daarmee het risico lopen om aangereden te worden. De plekken waar de meeste dieren worden aangereden noemen wij ‘urgente faunaknelpunten’. Door bijvoorbeeld tunnels en hekken te plaatsen, voorkomen we dat de dieren worden aangereden. Ook liggen er bermen langs alle wegen en kanalen. Daar kunnen we zorgen dat er planten groeien die nuttig zijn voor bijvoorbeeld insecten en de Overijsselse ‘aandachtssoorten’.

Pilotprojecten

Ottervoorziening langs provinciale weg

In een aantal pilotprojecten hebben wij verkend wat deze maatregelen kunnen zijn en hoe we die het beste kunnen combineren met infrastructuurprojecten. In het magazine van Natuur voor Elkaar lees je welke maatregelen voor natuur we bij de pilotprojecten hebben uitgevoerd of binnenkort gaan uitvoeren. 

Zo hebben wij kunnen achterhalen wat ervoor nodig is om de ‘urgente faunaknelpunten’ op te lossen. Daarvoor hebben we in de Perspectiefnota 2022 voorgesteld om de komende zes jaar de tien urgente faunaknelpunten op te lossen waarvoor onderhoud aan de betreffende wegen staat gepland. Dat zijn locaties waar veel reeën, dassen en otters worden aangereden. Wij combineren de aanleg van deze voorzieningen zoveel mogelijk met gepland onderhoud aan de wegen.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Ottervoorziening (Bron: provincie Overijssel)

Tekst, foto en film: provincie Overijssel