Schokker OBN

Minder plastic in de rivieren dankzij coronamaatregelen

OBN Natuurkennis
10-SEP-2021 - Deze zomer verscheen een onderzoeksrapport van de Radboud Universiteit over plastic in de Boven-Rijn, Waal en IJssel. Daaruit blijkt onder andere dat er in 2020 veel minder plastic in de rivieren ronddreef dan in 2019. Waarschijnlijk was dat te danken aan de lockdown, die er voor zorgde dat er minder zwerfafval in de natuur terechtkwam.

SchokkerTijdens een onderzoek naar trekvissen in de Waal bij Tiel troffen wetenschappers heel veel plastic aan in de ankerkuilnetten van hun schokker. Zij besloten dit plastic ook te tellen en te classificeren. Dit leidde tot een breder onderzoek naar plastic in verschillende Rijntakken. Om ook de kleinere plasticdeeltjes te vangen, gebruikten de onderzoekers zogenaamde larvennetten. Deze fijnmazige netten werden op verschillende dieptes in de rivier geplaatst. Plastic folies werden het meest opgevist, gevolgd door snoep-, snack- en chipsverpakkingen. Opvallend was vooral het grote aantal verzorgingsproducten, en dan met name tampons, tamponverpakkingen en hygiënische doekjes.

Snelle winst

Van de onderzochte Rijntakken bleek de Boven-Rijn de hoogste concentratie plastic te bevatten. Verder bleek dat bijna driekwart van het plastic uit Duitsland komt. Door naar de houdbaarheidsdatum op verpakkingen te kijken, konden de onderzoekers achterhalen dat het overgrote deel van het plastic ongeveer een jaar oud was. Blijkbaar stroomt het plastic tamelijk snel door naar zee. Hieruit volgt dat een vermindering van zwerfvuil snel effect zal hebben op de concentratie plastic in de rivieren. Ook het feit dat er tijdens het coronajaar 2020 significant minder plastic werd gevonden, wijst hierop. Dat is een hoopvol bericht, want de enorme hoeveelheid plastic in de rivieren baart onderzoekers en beheerders grote zorgen.

Gevangen plastic

Onderzoekers aan het werk op de schokker

Gratis webinar

Op 28 september organiseert OBN een gratis webinar over plastic in rivieren. Ecoloog Frank Collas gaat dieper in op het hierboven genoemde onderzoek van de Radboud Universiteit. Ook schetst hij een beeld van de ecologische effecten van plastic in rivieren. Margriet Schoor, adviseur waterkwaliteit en ecologie bij Rijkswaterstaat, vertelt over het monitoringprogramma van Rijkswaterstaat met betrekking tot plastic in rivieren. Daarnaast beantwoordt zij de vraag waar het plastic vandaan komt en wat er moet gebeuren om het probleem van zwerfaval in rivieren te verminderen.

Meer informatie

Tekst: Sofia Opfer, Kennisnetwerk OBN
Foto's: Margriet Schoor