Amazone

Nederlandse overheid moet doen wat ze belooft

WWF Nederland
1-OKT-2021 - Het Nederlandse kabinet heeft mooie woorden als het gaat om het tegengaan van de mondiale ontbossing: vorig jaar kondigde zij nog een verhoogde inzet aan tegen wereldwijde ontbossing. Deze inzet werd bij de recente publicatie van de begrotingen voor 2022 nog eens herhaald. In de praktijk lijkt echter weinig terecht te komen van die ambitie.

Nederland steekt kop in het zand

Recentelijk nog, tijdens een groot congres in Marseille over natuurbescherming, waren er verschillende kansen voor het Nederlandse kabinet om moties te steunen. Bijvoorbeeld een motie gericht op het behouden en herstellen van het Amazonewoud door het ondersteunen van de inheemse bevolking. Ondanks het feit dat de Amazone een prioriteitsgebied is van dit kabinet, heeft Nederland zich niet uitgesproken over deze motie. Nederland behoort tot de minderheid: 61 andere landen steunden de motie wel.

Amazone verandert in dorre savanne

Het Amazonewoud speelt een cruciale rol in onze strijd tegen klimaatverandering. De Amazone slaat enorme hoeveelheden CO2 op. Door ontbossing komt die CO2 vrij. Wetenschappers vrezen dat met het huidige tempo van ontbossing, binnenkort een ecologisch kantelpunt bereikt wordt. Als dit kantelpunt is bereikt, kan de Amazone zichzelf niet langer in stand houden en veranderen grote delen van dit waterrijke bosgebied in droge en dorre vlaktes. De beste beschermers van het Amazonewoud zijn inheemse bewoners. Hun kennis over het ecosysteem is onmisbaar in de bescherming van dit belangrijke natuurgebied.

Ontbossing in de Amazone

Schrikbarend stil

Nederland wordt rechts en links ingehaald als het gaat om bescherming van natuur en biodiversiteit. Vele andere landen en organisaties zien inmiddels de urgentie van het behouden en herstellen van de natuur in en hebben recentelijk tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties flinke toezeggingen gedaan. Nederland blijft hier hopeloos achter. Het kabinet is weliswaar met handen gebonden vanwege haar demissionaire karakter, echter blijft het ook schrikbarend stil als het gaat om de uitvoering van reeds in 2020 toegezegde – niet controversieel verklaarde – inzet.

Daad bij woord voegen

Binnenkort zal de Europese Commissie een voorstel doen voor een wet die producten die gelinkt zijn aan ontbossing, zal weren van de Europese markt. Er zijn echter veel tegenkrachten die proberen de wet zwak te maken, met name vanuit de grote bosbouwlanden in Scandinavië en Oost-Europa. Hier ligt opnieuw een kans voor de Nederlandse regering om de daad dit keer wel bij de mooie woorden te voegen.

Tekst: WWF Nederland
Foto's: Brent Stirton, Getty Images; Marizilda Cruppe, WWF-UK