Woud

Internationale bijeenkomst over biodiversiteit van levensbelang voor de volgende generatie

WWF Nederland
12-OKT-2021 - Binnenkort komen regeringsleiders van over de hele wereld bij elkaar om te spreken over biodiversiteit tijdens de Convention on Biological Diversity (CBD). Het eerste deel van deze belangrijke conferentie over de toekomst van onze planeet vindt deze week plaats. De internationale afspraken die hier worden gemaakt, zijn bepalend voor hoe we onze planeet doorgeven aan onze jongeren.

Onze oproep luidt: “Neem nu verantwoordelijkheid en stel hun toekomst veilig!”

Wie goed luistert, hoort de vele alarmbellen rinkelen. Vorig jaar stond de wereld plotsklaps stil door een allesverlammend virus dat zich razendsnel over de aarde verspreidde. Het recente rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) was nog nooit zo helder in hun boodschap: “Het klimaat verandert nog sneller dan gedacht en de mens is de grote veroorzaker.” En ondertussen verdrinken we ook nog eens langzaam in al het plastic afval dat onze samenleving voortbrengt.

Eén overkoepelende alarmbel

Wie nog beter luistert, hoort dat al deze alarmbellen worden overstemd door één luid en overkoepelend alarm: dat van de biodiversiteitscrisis. De biodiversiteit is er nog nooit zo slecht aan toe geweest. Uit het WWF Living Planet Report blijkt dat wereldwijd de omvang van populaties zoogdieren, vissen, vogels, reptielen en amfibieën gemiddeld is afgenomen met 68 procent sinds 1970. Deze schrikbarende trend zet door. Een voorbeeld is de enorme achteruitgang in insectenpopulaties. Insecten vervullen een cruciale rol als het gaat om bestuiving van planten en dus ook van onze voedselgewassen in de landbouw. Als deze soorten verdwijnen, levert dat een groot probleem op voor onze voedselproductie.

Insecten vervullen een cruciale rol in de bestuiving van planten

Een kantelpunt voor biodiversiteit en klimaat

Verder weg zien we dat klimaatverandering niet alleen een sterke impact heeft op de biodiversiteit; de sterke afname in biodiversiteit heeft ook directe gevolgen voor ons klimaat. Zo’n 18 procent van het bos in de Amazone is al verdwenen en nog eens 17 procent van het bos is aangetast.

Wetenschappers schatten in dat de Amazone een angstaanjagend kantelpunt bereikt wanneer 20 tot 25 procent van het gebied vernietigd is. Hierna is het bos niet meer in staat zichzelf in stand te houden, en verandert het van een waterrijk en soortenrijk bosgebied in een kaal, monotoon en dor gebied. En dat terwijl bossen onmisbaar zijn: ze houden de planeet gezond en beschermen ons als een groen schild tegen klimaatverandering. Zonder de Amazone warmt de aarde verder op en zullen extreme weersomstandigheden steeds waarschijnlijker worden.

De Ajaju-rivier in Colombia

Natuur is het antwoord

Natuur biedt voldoende voedsel voor de wereldbevolking, natuur biedt maatregelen tegen klimaatverandering, natuur biedt groei zonder problemen. Natuur biedt een antwoord op tal van maatschappelijke opgaven waar we nu mee worden geconfronteerd. Als we oog hebben voor natuurlijke oplossingen kunnen we niet alleen de biodiversiteit redden, maar ook het klimaat. Dan kunnen virussen zich minder snel verspreiden. Met natuurlijke oplossingen kunnen we een leefbare wereld veiligstellen, voor nu en later. Een wereld waar jongeren veiliger en gezonder kunnen leven, en kunnen genieten van alles wat de wereld hen te bieden heeft.

Tijd voor actie

Ook al gaat het om hun toekomst, de jongeren staan deze week niet op het spreekgestoelte van de conferentie over biodiversiteit. Dat zijn de regeringsleiders. Worden de alarmbellen ook door hen gehoord? Het is van groot belang dat deze leiders nu een signaal uitsturen naar de wereld: dat zij het verlies aan biodiversiteit serieus nemen, en om zullen zetten in herstel in 2030, door afspraken te maken over de bescherming van 30 procent van het aard- en zeeoppervlak tegen 2030. Daarnaast dient ons systeem van voedselproductie - de grootste veroorzaker van het verlies aan biodiversiteit - aangepakt te worden. Tot slot dient voldoende aandacht uit te gaan naar de financiering van deze maatregelen. Hiermee kan de belangrijkste crisis van onze tijd worden tegengegaan, en hoeven onze jongeren zich niet langer zorgen te maken over hun toekomst. Ons advies is: ga nu echt voor een natuurpositieve wereld, waarin mens en natuur in harmonie samenleven en onze jongeren weer een toekomst hebben.

Tekst: Wereld Natuur Fonds
Foto's: Roger Leguen, WWF; Ola Jennersten, WWF Sweden; César David Martinez, WWF