Gewone wesp Saxifraga

Natuurjournaal 25 oktober 2021

Nature Today
25-OKT-2021 - Wespenkoningin in winterslaap en veel buizerds te zien.

Er zijn dit jaar opvallend weinig wespen gemeld: maar twintig procent van de hoeveelheid nesten in een gemiddeld jaar. De wespen die er wel waren, sterven voor de winter. Er is één uitzondering: de wespenkoningin. Zij is in de (na)zomer geboren. In de herfst paart ze en daarna gaat ze in winterslaap. Zo is ze de enige wesp uit de kolonie die de winter overleeft. In het voorjaar ontwaakt ze uit haar slaap en begint ze met het bouwen van een nieuw nest. Wespen worden vaak bestreden, maar dat is lang niet altijd nodig. Wespen zijn nuttige dieren, die afval opruimen en vliegen en muggen eten.

Buizerd

De buizerd is de meest algemene roofvogel van Nederland. In het bos, op het platteland of zittend langs de snelweg; overal kan je wel buizerds zien. Nu is de tijd dat er zo mogelijk nóg meer te zien zijn. Vogels uit Scandinavië trekken via Nederland naar het zuiden. Een deel van die buizerds blijft hier overwinteren. Houd dus de lucht in de gaten. Misschien valt het je wel op dat er meer rondcirkelen dan in de zomer.

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play.

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto’s: Ab H. Baas, Saxifraga; Martin Mollet, Saxifraga