Klapekster Saxifraga

Natuurjournaal 9 december 2021

Nature Today
9-DEC-2021 - Klapekster in Nederland en kokmeeuw met koptelefoon.

In de zomer broedt de grauwe klauwier in Nederland. Zittend vanaf een uitkijkpunt, zoals een struik of een laag boompje, houdt de vogel zijn omgeving in de gaten. De grauwe klauwier is al een tijdje in Afrika om te overwinteren, maar vanuit dezelfde uitkijkpunten kun je nu de klapekster zien. Deze soort lijkt wel een zwart-witte variant van de grauwe klauwier, waar hij ook familie van is. Klapeksters worden vaak gezien op grote heidevelden. Ook zij houden graag vanaf hoge punten de wijde omgeving in de gaten. Beide soorten houden er een tamelijk lugubere manier van eten bewaren op na: ze spietsen hagedissen, muizen en soms zelfs zangvogels aan stekels en prikkeldraad, om die later op te eten. Dit soort voedselvoorraden kun je dus jaarrond vinden: in de zomer van de grauwe klauwier en in de winter van de klapekster.

Kokmeeuw

De kokmeeuw is een meeuw die door heel Nederland algemeen voorkomt. Je herkent hem in de zomer aan zijn chocoladebruine hoofd, dan is hij eigenlijk niet te missen. Waarschijnlijk heb je dit kenmerk de afgelopen tijd niet gezien, want de kokmeeuw heeft nu een winterkleed. Zijn hoofd is nu helemaal wit, behalve achter het oog; daar zit een tekening die wel wat lijkt op een koptelefoontje. Deze meeuwen met koptelefoon komen ‘s winters ook regelmatig voor in de stad. Je zult het verschil met Nederlandse broedvogels niet kunnen zien, maar de meeuw in je straat zou ook zomaar een Finse, Zweedse of Baltische kokmeeuw kunnen zijn. Deze vogels overwinteren regelmatig in Nederland.

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play.

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto’s: Hans Dekker, Saxifraga; Bart Vastenhouw, Saxifraga