Klimaatburgemeester van Bunnik Annelies Vermeulen plant een boom op het Sedumveld in Bunnik

Succes fietstelactie Bunnik levert 180 nieuwe bomen op

Provincie Utrecht
23-DEC-2021 - Tijdens de Mobiliteitsweek Utrecht liep de actie ‘Meer fietsen = meer bomen’ in Bunnik. Tussen 13 en 27 september werden fietstellingen uitgevoerd op de Koningslaan, naast het Sedumveld in Bunnik. Bij iedere honderd fietsers beloofde de provincie Utrecht een boom te planten op het Sedumveld.

Het werd een regelrecht succes! In totaal hebben maar liefst 53.000 fietsers het fietstelbord gepasseerd, genoeg om het maximumaantal bomen te planten op het Sedumveld. Op woensdag 22 december werd symbolisch een boom geplant door gedeputeerde Arne Schaddelee en klimaatburgemeester van Bunnik en omwonende Annelies Vermeulen.

Veel extra fietsers

Het is mogelijk dat meer mensen zijn gaan fietsen in deze weken door de actie. In de actieweken fietsten er namelijk gemiddeld 3.800 fietsers per dag, terwijl er in de twee weken daarna dagelijks gemiddeld 3.100 fietsers werden geteld. Het was ook gemiddeld iets regenachtiger, waardoor het waarschijnlijk ook rustiger was. Het onverwacht grote succes maakt dat het Sedumveld niet groot genoeg is om alle 530 bomen te kunnen planten. De provincie Utrecht kijkt op dit moment of de overige 350 bomen geplant kunnen worden in de directe omgeving. Op het Sedumveld worden voornamelijk kersen-, peren-, en appelbomen gepland.

Gedeputeerde Arne Schaddelee: “Met deze actie wilde de provincie Utrecht tijdens de allereerste Mobiliteitsweek Utrecht aandacht vragen voor duurzame en gezonde mobiliteit, zoals de fiets. Door inwoners daadwerkelijk bij te laten dragen aan een gezondere leefomgeving, willen wij hen stimuleren om vaker de fiets te pakken en de auto te laten staan. En dat is gelukt met deze fietsactie in Bunnik!”

Gedeputeerde Arne Schaddelee plant een boom op het Sedumveld in Bunnik

Klimaatburgemeester van Bunnik en omwonende Annelies Vermeulen: “Afgelopen jaar hebben we als omwonenden meegedacht met het voorlopig ontwerp van het voormalig Sedumveld. Toen de fietsactie liep, hebben mijn kinderen er wat extra rondjes langs gereden. Zo hebben ook zij een bijdrage kunnen leveren aan het groen in onze buurt.”

Ontwikkeling voormalig Sedumveld

In 2019 heeft de provincie Utrecht het voormalige Sedumveld in Bunnik ingericht. Dit is het gebied tussen de Koningslaan (N411) en het spoor in het zuiden. Er zijn een wandelpad, een aantal poelen en een speeltuin aangelegd. Ook is er een insectenhotel geplaatst. Nu het gebied zich ruim een jaar heeft kunnen ontwikkelen zag de provincie een aantal kansen om de natuur verder te versterken en te verbeteren. Hieraan werd de bovengenoemde fietsactie gekoppeld. Bewoners mochten begin dit jaar meedenken over het voorlopig ontwerp van het veld. Nu het einde van 2021 in zicht is, wordt dit project afgerond door symbolisch een boom te planten. Aan het feestelijke moment was ook een buurtevent gekoppeld. Door de nieuwe coronamaatregelen is dat moment gecanceld.

Meer informatie

Tekst en foto's: provincie Utrecht (leadfoto: klimaatburgemeester van Bunnik Annelies Vermeulen plant een boom op het Sedumveld in Bunnik)