Smal purperwier

Natuurjournaal 9 januari 2022

Nature Today
9-JAN-2022 - Veel smal purperwier te vinden en groenling het hele jaar te zien.

Smal purperwier is een zeewiersoort die in het begin van het jaar goed te zien is. Het groeit in getijdengebieden langs de grens van hoog water. Bij laag water is het wier dus goed op droogvallend terrein te zien. Smal purperwier lijkt op andere purperwieren, maar is daarvan te onderscheiden omdat het als enige soort zo hoog groeit. Smal purperwier doet zijn naam eer aan en is paars tot paarsrood gekleurd. Het groeit in lange, smalle linten. Kijk eens of je het kunt herkennen, als je met laag water langs het water loopt.

De groenling is een veelvoorkomende vinkensoort die het hele jaar door te zien is. Op dit moment zul je vooral Scandinavische groenlingen tegenkomen. Groenlingen die in Nederland gebroed hebben, trekken namelijk naar Frankrijk en zuidelijker. Scandinavische broedvogels weten ons land volop te vinden. Oorspronkelijk komen groenlingen voor in bosranden met een specifieke begroeiing, maar deze omgeving komt niet meer veel voor in Nederland. Ze zijn echter overgegaan op cultuurlandschappen en komen nu ook vaak in de bebouwde kom voor. Het is wel belangrijk dat er dichte struiken zijn, waar ze zich in kunnen verstoppen. Als je geluk hebt, komen ze ook af op voertafels waar zaden op te vinden zijn.

Groenlingen

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play.

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto’s: Mart Karremans, stichting Anemoon; Willem van Kruijsbergen, Saxifraga