kleine vos

NDFF gaat natuurdata breder en beter beschikbaar stellen

BIJ12, NDFF
13-JAN-2022 - Het team van mensen achter de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is onlangs ondergebracht bij BIJ12. Een belangrijke mijlpaal in de transitie die als doel heeft natuurdata breder en beter beschikbaar te stellen. Wat is het belang van de NDFF? En welke ontwikkelingen staan er nog op stapel?

Ruim 150 miljoen waarnemingen van planten- en diersoorten in Nederland zijn in de NDFF opgenomen. Daarmee is de NDFF dé natuurdatabank van Nederland. De databank wordt bijvoorbeeld geraadpleegd bij het opstellen van plannen voor natuurbeleid en natuurbeheer, het plannen van ruimtelijke ontwikkelingen en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. "En daarmee is de NDFF van onschatbare waarde," stelt Harold Hofstra, gedeputeerde bij de provincie Flevoland en portefeuillehouder van BIJ12 namens het Interprovinciaal Overleg (IPO). "Vrijwilligers en professionals vullen de data continu aan en de soortexperts zorgen ervoor dat ze gevalideerd worden. Daardoor weten we dat de gegevens kloppen en dus betrouwbaar zijn. Ze laten ons zien hoe het ervoor staat met de biodiversiteit in Nederland. Informatie die een belangrijke rol speelt bij de stikstofproblematiek, maar ook bij de klimaatadaptatie."

Transitieplan

De provincies en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stemden als financiers een jaar geleden in met een transitieplan voor de NDFF. Dit plan om de NDFF te verduurzamen loopt tot december 2024 en bestaat onder andere uit de volgende stappen:

  • De NDFF-organisatie wordt ondergebracht bij BIJ12;
  • De techniek achter de databank wordt vernieuwd;
  • Een gezamenlijke zoektocht naar duurzame borging van de databank en afspraken over de samenwerking in het netwerk van partners die betrokken zijn bij de NDFF;
  • De NDFF wordt omgebouwd naar een meer open toegankelijke datavoorziening.

De eerste stap – het onderbrengen van de NDFF-organisatie bij BIJ12 – is per 1 november 2021 gezet. Hiermee wordt de al bestaande nauwe samenwerking op het gebied van natuurinformatie voor en door provincies nog verder versterkt. Hofstra: "Het is goed dat de informatie uit de NDFF openbaar toegankelijk wordt. Daarmee kunnen we de beschermwaardigheid van onze natuur laten zien."

Meer informatie

Tekst: BIJ12
Foto: Kars Veling (leadfoto: kleine vos op raapzaad)