Een impressie van het ontwerp.

Gelderland krijgt negen Groene Iconen in steden en dorpen

Provincie Gelderland
11-FEB-2022 - Een groen lint van drie kilometer door de wijk Malburgen. Een nieuw dorpspark aan de Laak in Rheden. Een groen plein aan de Linie van Hooff in Zutphen. Dit zijn de top drie winnaars van de Challenge Groene Icoonprojecten, die provincie Gelderland heeft uitgeschreven om dorpen en steden groener te maken.

Peter Kerris, Gelders gedeputeerde klimaatadaptatie, maakte donderdagmiddag 10 februari samen met de jury de negen winnaars bekend. Zij ontvangen ieder 100.000 euro om hun groene droomplannen werkelijkheid te maken.

Vergroening van steden en dorpen

Wonen, werken, leven in een mooie groene omgeving, dat willen we allemaal wel. Ook voor planten en dieren is groen in dorp of stad belangrijk. Meer groen zorgt voor meer variatie in planten en dieren, wat goed is voor het versterken van de biodiversiteit. Een groene omgeving voorkomt ook overlast door hitte of hoosbuien waar we steeds vaker last van hebben. Planten en bomen zorgen voor schaduw en verkoeling bij hitte. Groene plekken houden beter water vast, waardoor piekbuien op straat niet tot hinder leiden. Een groene omgeving biedt dus vele voordelen én het is er fijner bewegen, ontmoeten en wonen.

Challenge Groene Iconen

Veel plekken in dorpen en steden moeten en kunnen groener. Hoe doe je dat? Om dat te laten zien heeft provincie Gelderland de Challenge Groene Icoonprojecten uitgeschreven. Ze daagde gemeenten, inwoners en gemeenten uit om met initiatieven te komen om de omgeving te vergroenen. Maar liefst 32 inzendingen volgden uit 25 gemeenten. Plannen om het eigen plein, de eigen straat, bedrijventerrein of zelf de wijk te vergroenen. Ideeën die ontwikkeld zijn in goede samenwerking tussen inwoners, gemeenten en professionals.

De 32 inzendingen kwamen uit heel Gelderland

Negen winnaars

Tussen al die plannen zaten negen initiatieven die door de onafhankelijke jury (Marja van der Tas, Jelle Reumer, Tim van Hattum en Petra Lettink) verkozen zijn tot ‘groene iconen’. De jury keek naar aandacht voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en maatschappelijke en iconische waarde van de plannen. Kan het plan inspireren, aanmoedigen, het goede voorbeeld laten zien? De winnaars zijn: 

  1. De Groene Route Malburgen in Arnhem
  2. Spelen en ontmoeten op de Linie van Hooff in Zutphen
  3. Dorpspark de Laak in Rheden
  4. Park Lingerijck in Tiel
  5. Bloemenpark Didam in Didam
  6. Water-Singel op de Ecofactorij in Apeldoorn
  7. De Veldhoeve in Hattem
  8. Het Groene Hart van Oosterwolde in Oosterwolde
  9. ’t Greune Veld in Lichtenvoorde

Deze negen projecten ontvangen allemaal tot 100.000 euro om de plannen uit te voeren en hun iconische groene droomproject waar te maken.

De jury over de Groene Route Malburgen

De Groene Route Malburgen kreeg de hoogste score van de jury. “Het is een ambitieus en goed uitgewerkt plan. Een initiatief van bewoners en professionals in de wijk. De keuze voor een route spreekt ons erg aan, omdat daarmee veel mensen worden bereikt. Ook is er volop aandacht voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. Groen en wadi’s gaan bijdragen aan het verminderen van de kans op wateroverlast. En met beplanting van bomen worden koele routes gecreëerd die bijdragen aan het verminderen van hittestress. Door aanplant van veelal inheemse beplanting wordt ook de biodiversiteit in de wijk verbeterd. Wat we ook erg sterk vonden is dat er bij dit plan veel aandacht is voor het betrekken van zoveel mogelijk buurtbewoners.” Juist vanwege de schaal van het project en de co-creatie op wijkniveau ziet de jury dit project als een groen icoon.

De Groene Route Malburgen in Arnhem is de grote winnaar. Op de foto twee initiatiefnemers, Willem Jakobs, ontwerper, en Mirjam Alexander, bewoner en sociaal ondernemer; rechts Gelders gedeputeerde klimaatadaptatie Peter Kerris

Geen verliezers

Peter Kerris: "Ik ben trots op alle 32 inzenders en de creativiteit die zij hebben laten zien. Eigenlijk zijn alle projecten het waard om te realiseren. Bijvoorbeeld omdat ze slimme groene maatregelen treffen of omdat het plan breed gedragen is. Maar ja, in een challenge moeten keuzes worden gemaakt. We hopen dat alle inzenders hun plannen gaan realiseren! We gaan met ze verkennen of we ze daarbij nog een duwtje in de rug kunnen geven."

Meer informatie

Tekst: Provincie Gelderland
Beeld: Groene Route Malburgen (sfeerimpressie leadfoto); Provincie Gelderland; Annemiek Leuvenink, Provincie Gelderland