Banner IBE

Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica nieuw op Nature Today

Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED)
1-MRT-2022 - Vanaf 2022 is het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica – of kortweg IBED - van de Universiteit van Amsterdam een partnerorganisatie van Nature Today. Bij IBED proberen we biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen te begrijpen, voor een gezonde toekomst van onze planeet. Onze onderzoeksbevindingen delen we graag via Nature Today.

Bij IBED bestuderen de wereld om ons heen, vanaf het niveau van moleculen en genen tot complete ecosystemen. We willen ontrafelen hoe ecosystemen functioneren, in al hun complexiteit, en hoe ze veranderen door natuurlijke processen en door menselijk handelen. Bij IBED combineren ruim 150 onderzoekers hun expertise op het gebied van ecologie, evolutie, aardwetenschappen en milieukunde om te begrijpen wat de drijvende krachten zijn achter de veranderingen die we in onze natuurlijke omgeving zien.

Universiteit van Amsterdam

IBED is één van de onderzoeksinstituten van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam. Het is gevestigd in het hart van de stad Amsterdam op het Amsterdam Science Park. Ons werk omvat laboratoriumexperimenten, veldwerk, theorieontwikkeling en computermodellering en is vaak interdisciplinair. Het onderzoek bij IBED wordt ondersteund door hypermoderne onderzoeksfaciliteiten, zoals kassen, laboratoria, microbiologische chemostaten, klimaatkamers, uitgebreide microscoopfaciliteiten, een onderzoeksschip op het Markermeer en high performance computing.

Het onderzoek bij IBED kan worden onderverdeeld in twee hoofdthema's. Ten eerste bedreigde ecosystemen door veranderingen in klimaat, landgebruik en exploitatie. Daarnaast het thema leven in beweging, wat gaat over veranderende, opkomende en evoluerende biologische gemeenschappen. Het onderzoek vindt plaats binnen vier afdelingen die hieronder kort worden geïntroduceerd.

Ecosysteem- en landschapsdynamiek

De aarde staat onder grote druk van klimaatverandering en menselijke activiteit. Het onderzoek van de afdeling Ecosystem & Landscape Dynamics (ELD) is gericht op het opbouwen van kennis over de invloed van deze veranderingen op onze planeet. Met dat inzicht kunnen effectieve strategieën worden ontwikkeld om de negatieve effecten van de veranderingen tegen te gaan.

Het hoogland in Ecuador is één van de vele onderzoekslocaties van de onderzoekers van Ecosystem and Landscape Dynamics

Evolutie en populatiebiologie

Het onderzoek van de afdeling Evolutionary and Population Biology (EPB) richt zich op het begrijpen van de ecologische en evolutionaire processen die bepalend zijn voor de interactie tussen soorten in levensgemeenschappen, de vorming van nieuwe soorten en biodiversiteit.

Het onderzoeksdepartement Evolutionary and Population Biology doet onder andere onderzoek naar interactie tussen soorten

Zoetwater en mariene ecologie

De afdeling Freshwater and Marine Ecology (FAME) onderzoekt hoe ecosystemen in het water in al hun complexiteit functioneren, en hoe ze veranderen als gevolg van natuurlijke processen en menselijke activiteiten.

Het onderzoeksschip de R.V. Dreissena, waar onderzoekers van Freshwater and Marine Ecology onderzoek mee doen op het Markermeer

Theoretische en computationele ecologie

Het onderzoek van de afdeling Theoretical and Computational Ecology (TCE) richt zich op een beter begrip van de abiotische en biotische factoren die de wereldwijde biodiversiteit, de dynamiek van ecologische leefgemeenschappen en het trekgedrag van vogels bepalen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van geavanceerde theoretische, ruimtelijke, modelmatige en rekenkundige technieken.

Onderzoekers van Theoretical and Computational Ecology doen onder andere onderzoek naar het trekgedrag van vogels

Meer informatie is te vinden op ibed.uva.nl.

Tekst: IBED
Foto’s: IBED; Crystal McMichael; Wilbert van Woensel