Gewone pad paddentrek Saxifraga

Natuurjournaal 18 maart 2022

Nature Today
18-MRT-2022 - Paddentrek is begonnen en witte kwikstaart weer te zien.

De gewone pad overwintert op het land. Die overwinteringsplaats kan soms honderden meters van het voortplantingswater liggen. Als het tijd is om zich voort te planten, trekken padden daarom in het voorjaar massaal naar het water. Deze paddentrek is een opvallende gebeurtenis, omdat de padden met grote aantallen tegelijk kunnen trekken. Er vallen vaak verkeersslachtoffers bij de paddentrek, daarom helpen vrijwilligers regelmatig met oversteken. Op Padden.nu kun je zien hoeveel padden, en andere amfibieën, er dagelijks gezien worden tijdens het oversteken. Ook kan je opzoeken of er werkgroepen in jouw buurt zijn, als je het leuk vindt om amfibieën te helpen op hun gevaarlijke reis!

Witte kwikstaart

De witte kwikstaart is een van de meest algemene boerenlandvogels van Nederland. Wie ‘s zomers buiten fietst of wandelt, kan zomaar vergezeld worden door een meevliegende witte kwikstaart. Deze vrolijke vogels hebben we moeten missen in de winter, maar rond deze tijd van het jaar komen ze massaal terug. Goed om je heen kijken dus. Wanneer zie je de eerste witte kwikstaart van het jaar weer? Kijk ook eens in de landelijke soortenlijst van de Nature Today-app. De soort zal de komende tijd waarschijnlijk steeds vaker doorgegeven worden aan de NDFF, en stijgt dan in de app.

Wil je meer weten over boerenlandvogels? Dan is morgen een goede dag! Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels houdt dan een lezingenmiddag. ‘s Ochtends is er een excursie, ‘s middags een programma vol boeiende lezingen, die je eventueel ook digitaal bij kunt wonen.

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play.

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto’s: Rudmer Zwerver, Saxifraga; Mark Zekhuis, Saxifraga