Mangrovebossen

IPCC: Stop met klimaatvernietigende investeringen, investeer nu in klimaatoplossingen

WWF Nederland
6-APR-2022 - De huidige investeringen in klimaatvernietigende activiteiten moeten zo snel mogelijk worden gestopt en dat geld moet aan oplossingen worden besteed die de CO2-uitstoot verminderen. We kunnen de veertig procent uitstootvermindering, die nodig is om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken, bereiken met energiebesparende maatregelen.

Eén van de belangrijkste conclusies uit het op 4 april verschenen IPCC-rapport (pdf; 84,4 MB) is dat de komende acht jaar cruciaal zijn om met deze maatregelen en oplossingen aan de slag te gaan. Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) legt de focus in dit klimaatrapport (pdf; 84,4 MB) op de vooruitgang die is geboekt bij het beperken van de wereldwijde CO2-uitstoot. Die vooruitgang is onvoldoende, we zijn te ver van het pad af om de opwarming te beperken tot 1,5 graden Celsius en de ergste risico's van klimaatverandering te vermijden.

Tijd kopen

Een andere conclusie van het rapport is inmiddels bij velen bekend, maar helaas nog steeds actueel: we moeten de uitstoot nú verminderen om het tempo van de opwarming van de aarde te vertragen. Daardoor kunnen we nog de ergste gevolgen van klimaatverandering voor mens en natuur voorkomen en onze inspanningen om aan de gevolgen aan te kunnen passen een kans geven.

De natuur als bondgenoot tegen klimaatverandering

De natuur speelt een onmisbare rol in het tegengaan van klimaatverandering. Nature Based Solutions – oftewel natuurlijke oplossingen - kunnen helpen bij het absorberen en opslaan van koolstof. Moerassen, venen en kustecosystemen zoals mangroves en zeegrasvelden leggen bijvoorbeeld grote hoeveelheden koolstof vast. Ook bossen vormen een natuurlijke opslag van koolstof.

Een mangroveboom in Maleisië

Werken met natuur helpt mensen

Als we mét de natuur werken, helpt dat ook om lokale bewoners te beschermen tegen extreme weersomstandigheden. Natuurlijke oplossingen bij lokale gemeenschappen hebben bovendien een versterkend effect op de lokale economie, de beschikbaarheid van voedsel en voor het voorzien in levensonderhoud. Een voorbeeld is mangrovebos. Herstel van deze bossen zorgt voor natuurlijke kustbescherming voor mensen bij zeespiegelstijging, vormt een kraamkamer voor vissen en zoogdieren en kan bijdragen aan een divers voedselpatroon en verdienmodel voor mensen die daar wonen.

Niets doen is onbetaalbaar

Merijn Hougee, zoetwaterexpert bij WWF-NL: “We hebben nog maar acht jaar in de allesbepalende jaren tot 2030 om 1,5 graden Celsius binnen handbereik te houden. Het is duidelijk dat klimaatverandering alleen maar sneller gaat dan gedacht. De kosten van actie zijn lager dan de kosten van niets doen - actie om de klimaatcrisis te bestrijden is een investering in onze toekomst en geen kostenpost. Als we nu snel de uitstoot kunnen verlagen en investeren in natuurlijke oplossingen, verlagen we de toekomstige klimaatrisico's voor mens en natuur.”

Meer informatie

  • Het IPCC is het klimaatwetenschappelijke orgaan van de Verenigde Naties en hun rapporten worden gebruikt door beleidsmakers en regeringen om inzicht te krijgen in de voortgang van landen in de klimaataanpak.
  • Lees hier meer over klimaatverandering.

Tekst: WWF Nederland
Foto's: Inaki Relanzon, Nature Picture LibraryWWF; WWF