Actualisatie gladde slang en adder in Gelderland: help mee!

Stichting RAVON
25-APR-2022 - De gladde slang en de adder zijn twee van de drie in Nederland voorkomende slangensoorten. In opdracht van provincie Gelderland doet RAVON in 2022 onderzoek naar het voorkomen van deze soorten in Gelderland. Daarbij ligt de aandacht vooral op kansrijke plekken waar ze nog nooit of alleen lang geleden zijn waargenomen.

Aangezien het oppervlakte aan potentieel leefgebied groot is, maken we bij deze actualisatie graag gebruik van het brede publiek. Help dus mee om deze soorten op de kaart te zetten!

Gladde slang en adder

De kleur van de gladde slang varieert van lichtgrijs tot donkerbruin en bovenop de rug zijn vlekken en/of strepen te zien. De gladde slang is ongevaarlijk en niet giftig. De adder is daarentegen wel giftig, maar is schuw en mijdt mensen. Hij zal alleen bij bedreiging bijten. De kleur van de adder is bruinig tot donkergrijs. Bovenop de rug is meestal een zigzagpatroon zichtbaar.

Adder

Gladde slang.

Waar leven ze?

De gladde slang en adder zijn typische bewoners van heide- en hoogveengebieden, maar kunnen ook voorkomen in halfopen bos, langs bosranden en in kruidenrijke vegetaties (bijvoorbeeld wegbermen). Op grote delen van de Veluwe, maar ook in kleinere heideterreinen binnen de provincie Gelderland, kunnen één of beide soorten worden gevonden. Je kan ze zonnend aantreffen op de rand van heide- of graspollen. Soms gebruiken ze ook wegen of fietspaden om zich op te warmen. Screenprint: kijk voor meer details voor gebieden waar we waarnemingen zoeken op www.ravon.nl/zoekkaartslangen.

Gaten in verspreiding

Van veel plekken in Gelderland is duidelijk dat één of beide soorten daar nog voorkomen. Maar er zijn ook gebieden waar nog nooit waarnemingen zijn gemeld, of waar alleen van lang geleden waarnemingen bekend zijn. Juist in deze delen zouden we beter willen weten of de soorten daar (nog) voorkomen. Als we beter weten waar ze nog voorkomen, dan kunnen we ze ook beter beschermen.

Geef je waarnemingen door

Je kan ons helpen om deze slangensoorten beter op de kaart te zetten. Op ravon.nl/zoekkaartslangen kan je kaarten vinden van gebieden waar we graag meer waarnemingen zouden willen hebben. Heb je daar ooit een gladde slang of adder waargenomen, geef die dan aan ons door. Ook waarnemingen van lang geleden zijn dus heel welkom. Geef je waarneming met vindplaats, het liefst met foto, door aan slangengelderland@ravon.nl.

Mocht je zelf op zoek gaan naar de gladde slang of adder, zorg er dan voor dat je wel toestemming hebt van de terreineigenaar/-beheerder om buiten de paden te treden.

Tekst: Rolf van Leeningen & Richard Struijk
Foto’s: Jelger Herder; Rolf van Leeningen