Rust in de kudde.

Vijf wisenten uit Kraansvlak naar Spanje

PWN
2-MEI-2022 - Eind maart zijn vijf wisenten uit het Kraansvlak, een van de natuurgebieden die PWN beheert in Nationaal Park Zuid-Kennemerland, naar Spanje geëxporteerd. Ze zijn uitgezet in het La Serreta European bison project, een gebied in het midden van Spanje.

De belangrijkste aanleiding voor dit export is dat twee volwassen stieren geslachtsrijp zijn geworden. Zij zijn in het Kraansvlak geboren en nu oud genoeg om zich voort te planten. In hun eigen kudde is er, door de kleine groep, te veel kans op inteelt. In de kudde in La Serreta kunnen ze zorgen voor meer genetische variatie. Dit is extra belangrijk bij diersoorten waarvan de populatie niet groot is.

Zoektocht naar geschikt nieuw leefgebied

Vrachtwagen op de ochtend van het transport bij Kraansvlak

Simone de Maat, boswachter PWN: “Bij de zoektocht naar een nieuw leefgebied gebruiken we een criterialijst van waar een gebied volgens ons aan zou moeten voldoen. Zo vinden we het erg belangrijk dat een dier in een natuurlijke kudde terecht komt: een kudde die zich kan voortplanten en kan bestaan uit volwassen dieren, koeien, stieren, kalveren en jaarlingen. Daarnaast willen we dat de dieren zoveel mogelijk hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen, zoals voedselzoekgedrag en sociale interacties en met weinig menselijke interventie. En we willen dat ze veel ruimte en een gevarieerd landschap hebben met bos, grasland, struweel en plekken om een zandbad te nemen.”

Van 300 naar 600 hectare

In Spanje komen de twee stieren én drie jonge koeien in een gebied van 600 hectare, met vooral dennenbomen en grasland. Het is een rijker gebied dan ze gewend zijn. Er zijn dan ook voldoende voedingsstoffen te vinden voor de grote kudde die het met de komst van deze vijf dieren is geworden. In het gebied leefde al een groep van 22 dieren. Fernando Moran van European Bison Conservation Center of Spain, de coördinator van de meeste wisentgebieden in Spanje, vertelt over het loslaten van de wisenten in hun nieuwe leefgebied. “Na een reis van 24 uur kwam de vrachtwagen aan. De eerste stier, die bij het inladen ook de meeste tijd nodig had om erin te gaan, wilde er maar niet uit. Het kostte uren geduld om uiteindelijk het dier de vrachtwagen uit te zien gaan. De andere vier dieren volgden gelukkig sneller. Op het moment van loslaten was de kudde die daar al leefde in een heel ander deel van het gebied. Toch kwamen deze wisenten al gauw met de nieuwe dieren kennismaken. We hadden eigenlijk gehoopt dat de vijf Nederlandse wisenten wat meer tijd zouden hebben om te wennen, maar de kennismaking verliep gelukkig rustig en ontspannen.“ (tekst gaat verder onder foto's)

De eerste Kraansvlakstier op Spaanse bodem in La Serreta

De Spaanse wisenten hebben de Kraansvlak-wisenten al opgenomen in hun kudde

Rust in de kudde

Nieuwe Spaanse habitat

Naast de dennenbomen en het grasland zijn er in La Serreta verschillende gebieden met eikenbomen en loofbossen met grasland. Er zijn meerdere hectaren rivieroever, vanwege de rivier die het gebied doorkruist, met omliggende valleiweiden. Naast wisenten leven er edelherten en reeën. Soms vind je er ook wilde zwijnen en wolven. De dieren die er leven worden niet bijgevoerd. Heel soms, bij hele strenge winters, worden herten bijgevoerd. Af en toe zie je de wisenten ook van dit hooi eten.

De kudde in Kraansvlak

Na deze export leven er in Kraansvlak nog negen dieren; een stier, zeven koeien en een kalf. Deze dieren kunnen nu rustig wennen aan de nieuwe kuddesamenstelling en bijkomen van alle activiteit die zo'n export met zich meebrengt. Ons beheer is gericht op minimale inmenging van de mens, maar bij een export ten behoeve van genetische variatie en dus het voortbestaan van de soort, is inmenging niet te vermijden.

De kudde is klaar voor de toekomst. Met een volwassen Tsjechische stier die nog jaren voor nakomelingen kan zorgen, een paar oude wijze koeien die de weg op hun duimpje kennen in het duin, een aantal koeien uit 2017 en 2018 die nog lange tijd voor nakomelingen kunnen zorgen en een koekalfje van vorig jaar, heeft Kraansvlak weer ruimte voor kalfjes die dit jaar of volgend jaar gaan komen. 

De kleinere kudde in Kraansvlak een paar dagen na de export bij het Meertje van Burdet.

Tekst en foto's: PWN