Natuurberichten

Uitgever: PWN

Pagina 1 van 3 - 29 Resultaten

Wimmenummerduinen, ten noorden van Egmond aan Zee

Onderzoekers ontdekten in 2022 een onverwachte rijkdom aan kwalificerende- en Rode-Lijstsoorten in het Noord-Hollands Duinreservaat tussen Bergen en Egmond. Kwalificerende soorten zijn indicatoren voor een hoge kwaliteit..


Lees verder 13 maart 2023   1 week oud
Wisentkudde loopt door een duinmeer bij zonsondergang.

Een mijlpaal voor de wisent in de Nederlandse natuur: het grootste landzoogdier van Europa heeft hier nu vijftien jaar een thuis. In 2007 werden de eerste drie wisenten uit Polen uitgezet in het Kraansvlak binnen Nationaal Park..


Lees verder 30 december 2022   2 mnd oud
Moeraswespenorchis in bloei

De PWN Jaargids Natuurbeheer 2021 is uit. Onze jaargids biedt een overzicht van alle initiatieven, projecten en maatregelen die we als natuurbeheerder in 2021 hebben uitgevoerd om de duinen gezond te houden. ..


Lees verder 3 december 2022   3 mnd oud
Rietorchis in kapvlakte, juni 2022

In de winter van 2016/2017 is in twee valleien in het Noordhollands Duinreservaat, een natuurgebied dat PWN beheert, dennenbos gekapt. Het doel hiervan is het ontwikkelen van duingrasland. Dit is een prioritair habitat dat strikt..


Lees verder 19 oktober 2022   5 mnd oud
Impressiebeeld klimaatbuffer IJsselmeer.

Hoe kan natuur een bijdrage leveren aan de zuivering van IJsselmeerwater, de belangrijkste bron van drinkwaterbedrijf PWN? Dit wordt onderzocht in het TKI project ‘Zuiverend Landschap’. De resultaten van dit onderzoek helpen bij..


Lees verder 11 september 2022   6 mnd oud
De Vlotter- juni 2022

Ruimte voor recreatie, een gezonde waterhuishouding en bijzondere natuur. Dat is het doel bij de herinrichting van natuurgebied De Vlotter in Heemskerk, die na een voorbereidingstijd van vier jaar in november 2021 is gestart. In..


Lees verder 27 juni 2022   8 mnd oud
Rust in de kudde.

Eind maart zijn vijf wisenten uit het Kraansvlak, een van de natuurgebieden die PWN beheert in Nationaal Park Zuid-Kennemerland, naar Spanje geëxporteerd. Ze zijn uitgezet in het La Serreta European bison project, een gebied in..


Lees verder 2 mei 2022   10 mnd oud
Liggend bergvlas, detail bloem en stengeltje

Nadat Liggend bergvlas in 1976 in ons land werd herontdekt in het Vlaggenduin bij Katwijk, bleef dit lange tijd de enige bekende groeiplaats. Totdat tijdens floraonderzoek in het Noordhollands Duinreservaat afgelopen herfst een..


Lees verder 28 maart 2022   11 mnd oud
Stuifduin

Wat een verstuivingsproject al niet aan het licht kan brengen. In de duingebieden laat PWN op een aantal plekken sinds 2010 de natuur de vrije loop. Duinen werden daarvoor deels afgegraven, waardoor het zand vrij rond kan stuiven...


Lees verder 26 februari 2022   1 jaar oud
Rangers Donovan en Thomas van Kent Wildlife Trust op werkreis in Nederland

De wisent, het grootste levende landzoogdier van Europa, wordt in verschillende Europese landen al jaren met succes ingezet voor de begrazing van natuurgebieden. Na onder meer Nederland, Polen, Duitsland en Spanje introduceert nu..


Lees verder 4 november 2021   1 jaar oud

Archief