Kinderen ontdekken nieuwe natuur tijdens expeditie Lunenburgerwaard

Provincie Utrecht
3-JUN-2022 - Hoe laat je kinderen ervaren dat de natuur dichtbij huis ook heel bijzonder is? Je neemt ze mee op expeditie! Kinderen uit groep vijf en zes van basisschool de Windroos uit Wijk bij Duurstede mochten, samen met de boswachter, als eerste een nieuwe wandelroute testen in de Lunenburgerwaard. In dit versterkte natuurgebied is nu ruimte voor nog meer planten- en diersoorten.

“De kinderen mochten als eerste over de nieuwe wandelroute in het gebied lopen,” vertelt Alex, boswachter bij het Utrechts Landschap. “We hebben voor de expeditie een speciale bingokaart gemaakt. Daarop stonden dieren en planten die ze konden ontdekken. Elke keer als ze iets gevonden hadden, mochten ze dat afvinken. We zijn door drie biotopen gelopen: met bos, grasland en water. Daar hebben de kinderen van alles ontdekt: knaagsporen van de bever, het nest van een meerkoet, gele lis en larven van het spuugbeestje.” 

Kinderen van basisschool De Windroos uit Wijk bij Duurstede op expeditie in de Lunenburgerwaard

“We hebben alle zintuigen gebruikt bij de expeditie. Zo vroeg ik de kinderen of ze met gesloten ogen wilden luisteren waar ze de meeste vogelgeluiden horen,” vervolgt Alex. “Ze wezen allemaal naar het bos. Pas toen ze er echt op gingen letten, ontdekten de kinderen de leukste dingen! Van het aangeplante jonge bos konden zij zich nauwelijks een voorstelling maken, omdat het nu nog zo open is. Ze kunnen nu de groei in de gaten houden en later zeggen: "Ik heb dit boompje gezien toen het nog heel klein was.”

Vroeg betrekken

De provincie Utrecht heeft de expeditie georganiseerd met Utrechts Landschap en het sociale natuurbedrijf Natuurlijk heel leuk. Alex: ”Het doel was om de kinderen al vroeg bij de natuur bij hun woonplaats te betrekken. De kinderen kwamen met de fiets vanaf school: zó dichtbij is het voor ze. Dit prikkelt hen ook om de volgende keer hun ouders, broertjes en zusjes mee te nemen.” De kinderen waren heel enthousiast, aldus Alex. “Sommige zeiden dat ze ook wel boswachter wilden worden!”

Alex sluit af: “De kinderen zijn zich op deze leeftijd al heel bewust van het klimaat. Door de aanpassingen in de Lunenburgerwaard is dit natuurgebied veelzijdiger geworden en daarmee veerkrachtiger. Sterke natuur draagt bij aan een gezond en vitaal klimaat. Dat vonden ze toch wel heel belangrijk. Slimme kinderen!”

Lunenburgerwaard

De Lunenburgerwaard kende al een rijke natuur. In het gebied leven bijvoorbeeld de bever, de das en de ijsvogel, en bijzondere planten zoals de kruisdistel en de kattendoorn. De provincie Utrecht, Utrechts Landschap en Rijkswaterstaat hebben de uiterwaarden omgevormd naar een hoogwaardig natuurgebied. Zo zijn er moeraszones, een nieuw bos en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Ook is er rivierhout geplaatst. De natuurlijke leefomgeving van dieren en planten wordt hierdoor sterker. Met de aanpassingen voldoet het gebied nu aan de doelstellingen van Natura 2000, Natuurnetwerk Nederland en Kaderrichtlijnwater. Het gebied maakt deel uit van het Europees Netwerk van beschermde gebieden. In juni zijn de werkzaamheden in het natuurgebied afgerond.

Tekst en foto’s: provincie Utrecht